Norge gir 10,4 milliarder til seksuell og reproduktiv helse

Norge bidrar med store beløp for å bekjempe avskaffe skadelige skikker i og utenfor Norge.
Foto: Skjermdump, NRK - TV
Norge vil bidra med 10,4 milliarder kroner de neste fem årene til å forsterke innsatsen for seksuell og reproduktiv helse. Dette inkluderer 760 millioner kroner til å avskaffe skadelige skikker, sa statsminister Erna Solberg i sin tale på den nasjonale likestillingskonferansen onsdag.
17Shares

Store deler av talen handlet om økte forskjeller mellom menn og kvinner i det norske samfunnet.

Ellers la hun vekt på følgende teamer:

Innvandrerkvinner og arbeid:
– Økonomisk selvstendighet er en grunnleggende forutsetning for likestilling. Noen grupper av innvandrerkvinner har lav arbeidsdeltakelse. Det er den største likestillingsutfordringen vi har i Norge i dag. Regjeringen arbeider på flere måter for å øke innvandrerkvinners yrkesaktivitet. Det er bra både for integreringen og likestillingen at de blir mer yrkesaktive, sa statsministeren.

Negativ sosial kontroll:
– Negativ sosial kontroll, tvang, vold og overgrep er brudd på den enkeltes rett til å leve et fritt liv. Derfor lager vi en ny handlingsplan om frihet fra negativ sosial kontroll og æresrelatert vold. Det er en oppfølging av dagens handlingsplan. Vold og overgrep finner vi i hele samfunnet. Negativ sosial kontroll finner vi oftere i minoritetsgrupper, sa Solberg.

Internasjonalt likestillingsarbeid:
– Internasjonalt er utfordringene større enn i Norge. Kjernen i Norges arbeid for likestilling internasjonalt er å øke jenters og kvinners handlingsrom, selvbestemmelse og makt. Regjeringen har særlig prioritert at jenter verden over skal få utdanning. God utdanning for jenter løfter landenes økonomi og forebygger barneekteskap.

Hjelp til utdanning:
– Norsk satsing på jenters utdanning ser på helhetlige utdanningssystemer som skal gi alle en god utdanning. Vi styrker nå satsingen på utdanning i krise og konflikt. Vi har gjennomført målrettede tiltak for jenters utdanning i Sahel-regionen og i Syria og nabolandene. Norge vil bidra med mer enn en halv milliard kroner til fondet for utdanning i kriser, Education Cannot Wait, i perioden 2019-2022. Kvinners kontroll over egen seksualitet, fri fra tvang, vold og diskriminering er en annen viktig forutsetning for likestilling.

Satsing for reproduktiv helse:
– Norge vil bidra med 10,4 milliarder kroner de neste fem årene til å forsterke innsatsen for seksuell og reproduktiv helse. Dette inkluderer 760 millioner kroner til å avskaffe skadelige skikker. Nesten 33.000 jenter giftes bort hver dag. Jenter utsettes for kjønnslemlestelse. Preferanse for sønner fører til drap av jenter. Slike skadelige skikker kan vi ikke akseptere. Likestilling handler om menneskerettigheter, sa statsministeren.