mural, girl, balloon
– Det kan være fint å spørre barn som er store nok hvordan de kan tenke seg hverdagen fremover. Ifølge norsk lov har barn rett til å fortelle hva de vil fra de er seks år, presiserer Nedre Romerike familievernkontor.
Foto: Pixbay
Det aller viktigste dere kan gjøre for barna deres i forbindelse med en skilsmisse er å samarbeide, skriver Nedre Romerike familievernkontor.

«Hallo,
Vi har tatt den vanskelige avgjørelsen om å flytte fra hverandre. Selv om vi er enige om det, er det dårlig stemning mellom oss. Det verste nå er hvordan dette blir for barna våre. Vi vil forsøke å få til et godt samarbeid, men det blir en stor forandring i livet for oss alle. Jeg vil gjerne snakke med barna raskt så de får nødvendig informasjon, men gruer meg. Har dere noen gode råd til den samtalen?
Hilsen far til to»

Svar:

«Dere skal nå flytte fra hverandre. Ofte har det vært en lang og vanskelig periode før dere bestemte dere for å gå fra hverandre. Nå blir livet annerledes. Dere ønsker begge å være til stede for barna videre. Det er viktig å vise at selv om dette er vondt og vanskelig, er det mulig å gå videre, og at dere fortsatt skal være foreldre sammen.  

Det aller viktigste dere kan gjøre for barna deres er å samarbeide. En start på dette samarbeidet kan være at dere begge er til stede når dere skal fortelle barna at dere skal flytte fra hverandre.

Slik vet dere begge hva den andre sier, og barna vil kunne få en følelse av at dere står sammen som mamma og pappa fremdeles. Dere må på forhånd være enige om hva dere skal si til barna, og vise at dere klarer å gjennomføre samtalen uten å krangle eller å snakke stygt om hverandre.»

Andre viktige ting å tenke på før samtalen:

  • Alt praktisk må ikke være på plass før dere forteller det til barna. Ofte har barn forstått at det er noe, og det kan være godt at mamma og pappa setter ord på noe de føler ikke stemmer. Fortell det dere har blitt enige om, og sørg for at barna er trygge på at dere vil finne løsninger.
  • Det kan være fint å spørre barn som er store nok hvordan de kan tenke seg hverdagen fremover. Ifølge norsk lov har barn rett til å fortelle hva de vil fra de er seks år. Husk at barn ikke skal måtte velge mellom mamma og pappa.
  • Sinne kan være en reaksjon, det er viktig at de voksne også klarer å ta imot og akseptere denne følelsen hos barna. Alle følelser er lov i denne situasjonen, men det er samtidig viktig å holde på hverdag og rutiner videre.
  • Barn går ofte inn og ut av følelser på en annen måte enn voksene, det kan være nødvendig å ta denne samtalen flere ganger for at barna skal klare å forstå det som skjer.
  • Barn trenger ikke alle detaljer om hvorfor dere ikke skal leve sammen som et par lenger. Ha ord og forklaringer som er passer for barn.
  • Hvis dere trenger hjelp enten til å forberede denne samtalen, eller til andre ting rundt foreldresamarbeidet, er det mulig å kontakte nærmeste familievernkontor.