Nesten 15 prosent har innvandrerbakgrunn

Nær 100 000 av innvandrere er fra Polen.
Foto: Flickr.com: Illustrasjonsfoto.
Det bor nå nær 800.000 innvandrere i Norge. Det tilsvarer 14,7 prosent av befolkningen, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå.
91Shares

Ved inngangen til 2020 var det registrert 25.400 flere innvandrere enn året før. Det nøyaktige antallet er 790.500, fremgår det av tallene fra statistikken “Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.”

Det er registrert 2.500 flere innvandrere fra Polen i år sammenlignet med året før. Det var den største økningen per land, men mye skyldes spesielle forhold ved registreringen av utvandringer i 2019. Det førte til færre registrerte utvandringer enn hva som ville vært normalt.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre etter landbakgrun. De ti største gruppene.
Foto : SSB

Etter Polen var den største tilveksten i bosatte fra India – et land med langt færre bosatte i Norge enn personer fra de store innvandrerlandene som for eksempel Polen, Litauen, Sverige og Syria. Det ble registrert 1.600 flere innvandrere fra India i løpet av fjoråret.

Andre land med økt antall bosatte er Syria med 1.200 og Filippinene med 1.000. Innvandrere fra nordiske land hadde en svak nedgang foregående år. I år var det også noen færre innvandrere fra Somalia.

Norskfødte med innvandrerforeldre talte 188.800 personer ved inngangen til 2020. Det er 9.500 flere bosatte enn året før. Denne økningen er omtrent som året før. Gruppen utgjør nå 3,5 prosent av den samlede befolkningen.