Flest unge menn flyktninger

Stadig flere somaliere flyktninger er blitt registert etter nyttår, viser nye tall fra SSB.
Foto: asylmarsj2011.no
158 000 personer med flyktningbakgrunn ble registrert i Norge ved inngangen av det nye året. 
0Shares
26 prosent av antall innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Personer med flyktningbakgrunn fra Irak og Somalia var de to største gruppene, viser de ferskeste tallene fra Statistisk Sentralbyrå.

Antallet personer med flyktningbakgrunn økte med 6 600 personer i løpet av 2010. Den største økningen sto personer med flyktningbakgrunn fra Eritrea for, med 1 700 flere personer. Nest størst økning var det i antall personer med flyktningbakgrunn fra Somalia og Afghanistan, med 1 200 flere personer i begge gruppene.

Somaliere og irakere øker stadig

Samlet er det fremdeles flest med landbakgrunn fra Irak. På fem år har denne gruppen økt med 4 500 personer, til totalt 20 400. Personer med flyktningbakgrunn fra Somalia var nest største gruppe, med i alt 18 900 personer. De siste fem årene har denne gruppen økt med 5 900 personer.
Blant personer med flyktningbakgrunn var det relativt mange unge voksne sammenlignet med befolkningen som helhet. Ved inngangen til 2011 var 44 prosent av alle med flyktningbakgrunn i alderen 20-39 år, mens tilsvarende aldersgruppe i hele befolkningen var 27 prosent, viser SSB-beregningene.