Kurssuksess for minoritetsmødre

«Jeg vokste selv opp i en familie hvor foreldrene måtte velge mellom SFO for det ene barnet eller barnehage for det andre», skriver Zaineb Al-Samarai.
Foto: Pressebilde
Minoritetsmødre med barn med atferdsvansker har stor nytte av foreldreferdighetskurs.
0Shares
Innvandrere har frem til i dag vært underrepresentert i det nasjonale foreldreprogrammet Parent Management Training – Oregon-modellen (PMTO) i USA, skriver nettstedet forskning.no

Ragnhild Bjørknes, forsker ved Atferdssenteret, har sett på hvilken effekt amerikansk PMTO har og om det kan styrke foreldreferdigheter og bedre barns atferd i etniske minoritetsgrupper i Norge. I studien “PMTO for etniske minoritetsmødre – en effektstudie” viste funnene blant annet at PMTO-kursene er fleksible nok til at de er effektive også for etniske minoritetsmødre.

Bedre foreldreferdigheter
Intevjuobjektene ble rekruttert ved å ha åpne foreldremøter i nærmiljøet på Grorud og Søndre Nordstrand, i blant annet barnehagene, hvor de kunne velge å melde seg på.
Mødrene som fulgte foreldreprogrammet rapporterte bedre foreldreferdigheter og mindre problematferd hos barna enn mødrene i kontrollgruppen. Grunnen til endring i barnets atferd var mors positive endring av foreldreferdigheter, som konsekvens av å ha deltatt i programmet. Dette gjaldt både pakistanske og somaliske mødre.

Kultursensitivt

Hensynet til deltakerens kulturelle identitet, og individuelle mål i barneoppdragelse ble også ivaretatt.
– For oss er det hyggelig å se den positive effekten PMTO har og hvordan tiltaket kan hjelpe, uavhengig landbakgrunn. Det kan virke som om PMTO lærer bort et universelt budskap, sier Bjørknes til forskning.no.