Ingen koronapause for Frelsesarmeen

Frelsesarmeen deler ut poser med mat til de som trenger det.

De mest hjelpetrengende akkurat nå er personer med rusproblemer, økonomisk vanskeligstilte, utenlandske tilreisende, men også familier, enslige forsørgere, minstepensjonister og ensomme eldre, skriver Frelsesarmeen.

– En selvfølge å hjelpe

– Nå mobiliserer vi. Det er en selvfølge at vi skal gjøre det vi kan for å hjelpe, sier kommunikasjonssjef Geir Smith-Solevåg i Frelsesarmeen.

Frelsesarmeen har etablert et innsatsteam som koordinerer arbeidet fra armeens Migrasjonssenter, Slumstasjon samt forskjellige tiltak for personer med rusproblemer, nærmiljøkirkene og Frelsesarmeen for øvrig.

I første omgang rår teamet over et 20-talls medarbeidere.

Porsjonerer innsatsen

Geir Smith-Solevåg.

– Men det er også viktig for oss å ivareta sikkerheten til de ansatte og sørge for at vi har kapasitet over tid hvis det blir nødvendig. Vi kommer derfor til å porsjonere innsatsen utover i tråd med ressurstilgangen og behovene, sier Smith-Solevåg.

Frelsesarmeen vil også utvide sin telefontjeneste i hovedstaden.

– Det er mange som nå går fra å ha liten kontakt med omverdenen til å bli helt isolert, og som også har lite tilgang på mat og det de trenger i hjemmet. Vi vil gjøre det vi kan for å følge opp dem med våre ansatte og frivillige, forteller Smith-Solevåg.

Utenlandske tilreisende

Til tross for at hjelpeorganisasjoner nå setter opp busser så utenlandske tilreisende kan reise hjem, er det fortsatt 80-100 romfolk på gata i Oslo. Det er et stort behov for mat, råd og veiledning.

– I Oslo har vi også kontakt med 30 polske statsborgere som bor ute, samt ca. dobbelt så mange i usikker situasjon pga. dårlige boforhold eller permittering. Vi er også i kontakt med seks tyskere og briter som pleier å sove på togstasjonene men som nå blir jaget derfra. Kapasiteten på overnattingstilbudene er noe vi vil ta opp og samordne med kommunen og de andre frivillige organisasjonene, forteller Smith-Solevåg.