Ingen koronapause for Frelsesarmeen

Frelsesarmeen deler ut poser med mat til de som trenger det.
Hjelpetiltak stenger ned. Frelsesarmeen ser det som viktigere enn noensinne å samle troppene for at de mest sårbare gruppene i befolkningen skal få hjelp.
17Shares

De mest hjelpetrengende akkurat nå er personer med rusproblemer, økonomisk vanskeligstilte, utenlandske tilreisende, men også familier, enslige forsørgere, minstepensjonister og ensomme eldre, skriver Frelsesarmeen.

– En selvfølge å hjelpe

– Nå mobiliserer vi. Det er en selvfølge at vi skal gjøre det vi kan for å hjelpe, sier kommunikasjonssjef Geir Smith-Solevåg i Frelsesarmeen.

Frelsesarmeen har etablert et innsatsteam som koordinerer arbeidet fra armeens Migrasjonssenter, Slumstasjon samt forskjellige tiltak for personer med rusproblemer, nærmiljøkirkene og Frelsesarmeen for øvrig.

I første omgang rår teamet over et 20-talls medarbeidere.

Porsjonerer innsatsen

Geir Smith-Solevåg.

– Men det er også viktig for oss å ivareta sikkerheten til de ansatte og sørge for at vi har kapasitet over tid hvis det blir nødvendig. Vi kommer derfor til å porsjonere innsatsen utover i tråd med ressurstilgangen og behovene, sier Smith-Solevåg.

Frelsesarmeen vil også utvide sin telefontjeneste i hovedstaden.

– Det er mange som nå går fra å ha liten kontakt med omverdenen til å bli helt isolert, og som også har lite tilgang på mat og det de trenger i hjemmet. Vi vil gjøre det vi kan for å følge opp dem med våre ansatte og frivillige, forteller Smith-Solevåg.

Utenlandske tilreisende

Til tross for at hjelpeorganisasjoner nå setter opp busser så utenlandske tilreisende kan reise hjem, er det fortsatt 80-100 romfolk på gata i Oslo. Det er et stort behov for mat, råd og veiledning.

– I Oslo har vi også kontakt med 30 polske statsborgere som bor ute, samt ca. dobbelt så mange i usikker situasjon pga. dårlige boforhold eller permittering. Vi er også i kontakt med seks tyskere og briter som pleier å sove på togstasjonene men som nå blir jaget derfra. Kapasiteten på overnattingstilbudene er noe vi vil ta opp og samordne med kommunen og de andre frivillige organisasjonene, forteller Smith-Solevåg.