Alle visumsøknader til Norge avslås

Norsk visumpraksis skal være i overenstemmelse med helsefaglige råd, UDs reiseråd og regjeringens øvrige tiltak for å hindre smittespredning, i følge departementet.
Justis- og beredskapsdepartementet har instruert Utlendingsdirektoratet om å avslå alle visumsøknader til Norge.
49Shares

Som følge av utviklingen og de andre tiltakene som regjeringen har satt i verk for å hindre smittespredning, mener justisdepartementet at det nå er grunnlag for at visumsøknader heretter skal avslås.

Norske utenriksstasjoner, ambassader og enkelte andre Schengenlands utenriksstasjoner får nå instruks om å avslå alle visumsøknader til Norge grunnet kronavirus.

«Søknader om visum skal avlås, og visum som er innvilget, men ennå ikke utstedt, skal ikke utstedes, med mindre det foreligger ekstraordinære situasjoner. Avslaget skal begrunnes i at deres innreise vil utgjøre en trussel mot folkehelsen. Instruksen gjelder inntil videre,» heter det fra departementet.