Fortsatt høyere sykefravær blant innvandrere

Sykefraværet er noe høyere blant innvandrere sammenliknet med befolkningen uten slik bakgrunn.
Sykefraværet har siden 2015 vært noe høyere blant innvandrere. Sykefraværet er høyest blant renholdere og hjelpearbeidere fra øst-europeiske land utenfor EU, viser ferske tall fra SSB.
43Shares

Rangerer vi innvandrere etter yrkesgrupper, er det renholdere og hjelpepleiere mv. som hadde høyest sykefravær (6,4 prosent, identisk med nivået til alle lønnstakere).

Innvandrere fra øst-europeiske land utenfor EU hadde et legemeldt sykefravær på 6,2 prosent i 4. kvartal 2019, det høyeste av alle landgrupper. De har også ligget høyest i store deler av perioden fra 2015 til 2019. Størrelsesmessig utgjør denne gruppen 8,8 prosent av de rundt 430 000 innvandrerne som var lønnstakere i 4. kvartal 2019, viser tall fra statistikken over antall arbeidsforhold.

Det er godt kjent at sykefraværet stort sett øker med alder blant alle lønnstakere. Men denne økningen er sterkere blant innvandrere enn resten, og nivået er høyere blant de eldste. Det legemeldte sykefraværet blant innvandrere mellom 60-66 år i 4. kvartal 2019 var på 7,9 prosent. Det er 0,8 prosentpoeng høyere enn for alle lønnstakere samlet.