– Vrangforestillinger og gruppetenkning preger Resett

Vrangforestillinger om innvandring preger nettavisen Resett, ifølge forfatter og skribent.
Flere av sakene skildrer nesten krigstilstander, noe som ikke stemmer med virkeligheten, mener skribent om nettstedet. Resett-journalist avviser kritikken kategorisk.
369Shares

– Ser man et øyeblikk bort fra de presseetiske prinsippene, og studerer noe av innholdet ut ifra psykoanalytiske teorier om gruppetenkning, kommer det til syne en tankegang preget av mistenksomhet, engstelse, aggresjon og vrangforestillinger, skriver forfatter Mehreen Sheikh på antirasistisk.no.

Sheikh viser til saker som:

  • Svensk næringslivsleder: Innvandringen kan føre til borgerkrig.
  • Tybring-Gjedde om Oslo volden: – Vil man innse at innvandringen fra dysfunksjonelle land i realiteten er ute av kontroll?
  • Ketil Solvik-Olsen er bekymret for høy innvandring: – Risikerer at folk føler seg som fremmede i sitt lokalsamfunn.

Hun viser også til en nylig publisert undersøkelse hvor nettavisen Resett er “frikjent” for brudd på pressens etiske regelverk.

– Medieforskerne bak studien, som har undersøkt publiseringer av artikler og kommentarer i løpet av en 14-dagersperiode i 2018 og 2019, hevder at nettavisens innhold i denne perioden ikke var grovere enn det som publiseres i andre medier.

Sterk gruppetenkning

Flere trekk ved lesere, skribenter og andre tilknyttet Resett kan knyttes til det psykologiske fenomenet gruppetenkning.

– Redaktørene, journalistene, kommentatorene, spaltistene, bidragsyterne og de faste leserne på den innvandringskritiske nettsiden Resett, kan defineres som en sosial gruppe fordi de samhandler med hverandre, og de deler flere likhetstrekk. Fellesskapsfølelse skapes tuftet på opplevelsen av felles kultur, holdninger og verdier.

I utgangspunktet burde nettavisen ha vært et gunstig alternativ til de etablerte mediene, men innvandrerfrykten har gjort at Resett oppfattes som “en useriøs, høyreekstrem blogg”, skriver Mehreen.

– Jeg påstår ikke at personene som engasjerer seg på nettsiden Resett er psykotiske personer som hater visse medmennesker. Enkelte av dem har sikkert bekjente, venner, eller kjærester med innvandrerbakgrunn. Men når de deltar og samhandler i en sosial gruppe som styres av en felles frykt, blir de ledet inn i en tankegang hvor de til en viss grad taper evnen til å tenke selvstendig og kritisk.

Avviser kritikken

Shurika Hansen, journalist i Resett, avviser kritikken i kronikken.

Xstra-redaktør og journalist i Resett, Shurika Hansen, mener kronikken er preget av uvitenhet.
Foto : Claudio Castello

– Noen ting blir for dumt å bruke tid på, men jeg er for ytringsfrihet. Kronikkforfatteren beskylder Resett for å være preget av paranoid tenkning, samtidig som hele artikkelen bygger på paranoide tanker og uvitenhet. “Oss” mot “dem”-holdningene som venstresiden stadig tyr til, er prakteksempel på den paranoide tenkningen samfunnet lider av.

Ville publisert i Resett

Hansen sier hun hadde likt om kronikkforfatteren ønsket å bidra til mangfoldet ved å publisere teksten i Resett.

– For da kunne kronikkforfatter bidratt til å bryte i disse såkalte paranoide handlingsmønstrene, men det blir kanskje ikke helt riktig når budskapet ikke blir publisert i et ekkokammer som Antirasistisk senter? Da kunne hun jo risikert å bli motsagt.