Religioner skylder på Gud for koronaviruset

coronavirus, kina

Pastor Rune Tobiassen og Jon Romuld Håversen sier at Gud skapte en god verden som har har kommet i ubalanse på grunn av menneskets syndefall.

– Det er viktig å si at Gud ikke skapte koronaviruset, men Gud skapte en selvstendig verden der ting kan skje av seg selv, sier Tobiassen til Vårt Land.

– Gjennom historien har store kriser og ­katastrofer både forsterket tro og forsterket tvil, sier Kyrre Kverndokk. Han er professor i kulturvitenskap ved Universitetet i Bergen og har forsket på naturkatastrofers kulturhistorie.

Kristne tradisjoner har gitt ulike­ forklaringer på hvordan Gud forholder seg til menneskers lidelse. Forestillingen om at Gud står bak når ulykker rammer, er et av svarene som har fulgt kirken gjennom mesteparten av historien, forteller kulturhistorikeren.

– Man har tenkt at katastrofer er Guds straff, men også et varsel om at større katastrofer vil komme, gjerne dommedag, sier Kverndokk.

Bønn er kur mot korona

Norges Imam Råd (NIR) er en organisasjon som består av imamer fra en del moskeer.

Forrige uke sendte rådet ut invitasjon til bønneropets dag. Her heter det at “bønneropet er kur på pandemi/epidemi som for eksmpel Corona Viruset.”

– Verdenspandemien lokker religiøse troll frem i lyset

Det skriver Anders Torp i Religioner.no. Torp er foredragsholder og medlem av Ateistene.

På den kristne tv-kanalen Visjon Norge hevder profeten Dionny Baez at store pengegaver vil beskytte barn mot koronaviruset. Pengepredikanten Jan Hanvold reklamerer for et dyrt ”virushemmende” kosttilskudd og oppfordrer til håndhilsing på en direktesending.

– Mange store trossamfunn er bygd opp under forestillingen om nært forstående krise. Når flokkdyr tror en krise kommer så trekker flokken seg tettere sammen rundt flokkens leder. Dermed kan ledere i sekter og usunne trossamfunn få mer makt ved å skremme medlemmer tettere sammen rundt seg selv, skriver Torp videre.