Eksil-etiopere raste mot Zenawi

Sterke virkemidler: eksil-etiopere i Norge sammeligner Etiopias statsminister Menes Zelawi med Hitler, og hans styre med jødeutryddelsene.
Foto: Andres Vargas
Folk fra hele Norden samlet seg utenfor Oslo Plaza med klart budskap til Etiopias statsminister.
0Shares

Energikonferansen Energy for all startet i Oslo i dag morges, med statsledere fra hele verden. Konferansen, som arrangeres av norske myndigheter og FN-organet International Energy Agency (IEA), tar sikte på å utrede hvordan ren energi til verdens fattige kan finansieres.
Utenfor ble Stoltenberg, kronprins Haakon og FNs generalsekretær Ban Ki-Moon møtt av etiopiske demonstranter, som demonstrerte at Etiopias statsminister Meles Zenawi ble invitert til konferansen.

Omstridt

Zenawi ble inntil 1997 ansett for å være en demokratisk leder som arbeidet for en bedre utvikling i Etiopia, men har siden dengang hatt en fallende stjerne internasjonalt. Siden valget i 2005 har han blitt beskyldt for å ha gitt seg selv stadig mere makt.

Stemningen blant de flere hundre oppmøtte utenfor Plaza var til tider ganske høytlytt, med rop om Zenawis avgang og sammenligninger med eks-diktatorer som Ghaddafi og Mubarak. Flere viftet med de forbudte flaggene til minoritetsgruppene oromo og ogadenserne. Utrops medarbeidere kunne også se norske, danske og finske flagg under demonstrasjonen, ettersom det kom eksil-etiopere fra andre nordiske land til demontrasjonen.

– Vi får ikke lov til å bruke høyttalere, så derfor må vi rope høyt for å nå frem med vårt budskap, uttalte en norsk-etioper med bakgrunn fra Ogaden som ikke ville oppgi navnet sitt.

Fleretnisk: demonstrantene vaiet flagg tilhørende to av de store minoritetsgruppene i Etiopia, oromoene og ogadenserne. Et finsk flagg vitner om at eksil-etiopere fra andre nordiske land var med på demonstrasjonen. FOTO: Andres Vargas
Foto : Andres Vargas

En anti-demokrat

Saketa Etefa, som er leder for Oromo-sambandet i Norge, hevder overfor utrop.no at det er skammelig at Zenawi ble invitert av den norske regjeringen. Han og partiet hans, TPLF (Tigray People´s Libaration Front) vant det siste valget i 2005 etter omfattende og åpenbar valgfusk.

– Zenawi står for autoritarisme, enevelde og vanstyre, sier Saketa Etefa, leder i Oromo-sambandet. FOTO: Andres Vargas
Foto : Andres Vargas

– Zenawi står for autoritarisme, enevelde og vanstyre. Vi er mange som er blitt torturert, drept og utsatt for maktmisbruk under hans regjering. Han lager stadig nye antiterrorlover med formålet å bli kvitt politiske motstandere.

Hvorfor reagerer det etiopiske eksilmiljøet så sterkt på hans Norgesbesøk?

– Han har liten legitimitet internasjonalt og regnes som en av Afrikas verste diktatorer. For oss er det helt naturlig å reagere så sterkt på at han kommer på et offisielt statsbesøk. Under miljøtoppmøtet i København for snart to år siden fikk han representere Afrika som delegat, noe vi mente var helt ufortjent, sier Etefa surt.

Fleretnisk motstand

Zenawis styre har kommet under sterkt press i kjølvannet av frigjøringsbølgen i Nord-Afrika, mener Etefa. 

– Situasjonen i Oromia og Ogaden preges av sterk undertrykkelse fra sentralmyndighetene. Folk har delvis fått med seg hva som har skjedd i araberlandene fordi etiopiske medier er underlagt sterk statlig sensur. Siden det ikke finnes noen fri presse i landet og ingen forsamlingsfrihet så er det vanskelig for folk å komme sammen og protestere, men likevel er det stort misnøye internt og passiv motstandskamp mot Zenawi.

Eksilmiljøet fikk også støtte av fremmøtte norsk-somaliere under dagens demonstarsjon. Etefa mente dette er et bevis på at kampen mot Zenawi er hele det samlede Øst-Afrikas kamp.

– Vi ser på dette som en felleskamp, uten etniske skillelinjer, avrundet han.