Skjerpet straff for tvangsekteskap

Et stort flertall av overfallsvoldtektene i Oslo begås av arbeidsløse og traumatiserte krigsflyktninger, ifølge Oslo-politiets nyeste rapport.
Borgarting lagmannsrett har skjerpet straffen mot fetteren (24) som giftet seg med sin 13 år gamle kusine til seks år. Han tiltvang seg samleie gjennom tre år, ifølge Aftenposten.
Jenta var på det tidspunktet bare 13 år gammel. Fetteren er funnet skyldig i sammenhengende voldtekter over en periode på tre år, men ble frifunnet for et punkt om seksuelle overgrep før hun fylte 14 år, noe som står i strid til offerets egen forklaring.
– Offeret levde i konstant frykt, konstateres det i dommen. Dommerne skriver at allmennpreventive hensyn med tyngde tilsa en streng straff, ifølge lagmannsretten
Vanskelig å stå opp mot kultur
Fetterens forsvarer, Tom Barth–Hoftstad påpekte, ifølge dommen, at klienten lever i et kulturelt system der barna ikke kan stå opp mot foreldrenes krav. Retten mente imidlertid det ikke kan tillegges særlig vekt.
Jenta, som nå er 18 år, lever på hemmelig adresse som ledd i Oslo-politets vitnebeskyttelsesprogram.
– Vi sender et viktig signal til de miljøer her i landet der det inngås tvangsekteskap, sier aktor, statsadvokat Stein Vale, til Aftenposten.