Lemper på byggekravet for asylmottak

– Vi også ha virkemidler på plass for å begrense smitte, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.
Regjeringen har vedtatt en midlertidig forskrift som gjør at UDI raskere kan skaffe innkvartering til asylsøkere som tilfredsstiller helsemyndighetenes krav.

– Vi må være forberedt på at det fremdeles kan oppstå akutte behov for å hindre spredning av korona i asylmottak, som i resten av samfunnet. Derfor må vi også ha virkemidler på plass for å begrense smitte, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Onsdag 1. april fikk en ansatt ved Kasper transittmottak i Våler kommune påvist smitte, og lokale helsemyndigheter påla Utlendingsdirektoratet (UDI) å sette alle beboerne ved dette asylmottaket i karantene for å begrense videre spredning. Fredag 3. april ble UDI pålagt å blant annet redusere botettheten og skjerme sårbare beboere ved Refstad transittmottak.

Myndighetene frykter at det vil komme flere slike krav og pålegg fra helsemyndighetene i nær fremtid. Derfor vil UDI være klare for å gjøre raske tilpasninger i innkvarteringskapasiteten.

– Når slike akutte behov oppstår, kan det bli krevende for UDI å skaffe innkvartering som tilfredsstiller helsemyndighetenes krav, og samtidig følge normal fremgangsmåte for behandling av byggesaker etter plan- og bygningsloven. Denne forskriften åpner for lemping av enkelte saksbehandlingsregler i plan- og bygningsloven og i grannelova, som legger opp til mer tidkrevende prosesser. Uten slike tiltak, vil smitte blant beboere eller ansatte kunne spre seg raskt, også til andre deler av samfunnet, sier justisministeren.

8. april ble det vedtatt en midlertidig forskrift om byggverk for innkvartering av asylsøkere som følge av utbrudd av covid-19.

Justis- og beredskapsdepartementet understreker at forskriften kun skal tas i bruk der det er forsvarlig, effektivt, forholdsmessig og nødvendig for å begrense utbruddet av covid-19. Vanlige saksbehandlingsregler skal følges der dette er mulig.

– UDI skal alltid vurdere mindre inngripende tiltak først, for eksempel å ta i bruk alternative innkvarteringsløsninger i eksisterende, tilgjengelige byggverk, fremfor å sette opp nye botilbud.