Norge dømt i Leila Bayat-saken

Leila sammen med sønnen Mani. Hun ble pisket i Iran etter at hun ble sendt tilbake fra Norge.

Bayat krevde at staten ble kjent ansvarlig for flere brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjonen. I 2018 tapte hun et søksmålet mot Utlendingsnemnda og anket dommen fra Oslo tingrett.

Denne uken kom Borgarting tingrett til at den norske staten brøt menneskerettighetene og torturforbudet både i Grunnloven og i Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK), skriver NRK.

Iranske Leila Bayat søkte asyl i Norge i 2009 med den begrunnelse at hun var rettsforfulgt i Iran. Der ventet en dom fra 2007 på 80 piskeslag, en dom norske myndigheter den gangen ikke fattet lit til. Hun ble derfor tvangsutsendt til Iran 8. mars 2017.

Staten er også dømt for brudd på EMKs paragraf om retten til familieliv. I tillegg er utvisningsvedtak Utlendingsnemnda (UNE) kjent ugyldig, og UNE må betale Bayats sakskostnader.

Hun får derimot ingen oppreisning for piskeslagene hun mottok, skriver NRK.

UNE sier at de vil ta stilling til om dommen skal ankes når de har gått gjennom den.