Fra dialog til handling

Alle må bidra til felles møteplasser, sier generalsekretær i Human-Etisk Forbund, Åse Kleveland.
Foto: Arnfinn Pettersen
I forrige uke samlet representanter fra en rekke livssyn seg i Levanger, hvor de ble enige om et manifest.
Levanger-konferansen 10.-11. oktober samlet mennesker fra flere ulike tros- og livssynsretninger. Konferansen munnet ut i en samstemt oppslutning om Levanger-manifestet ”Leve Sammen” og mange ytret ønske om at det skal spres også til andre kommuner i landet, skriver fritanke.no.
Konferansens første dag hadde mangfold som hovedtema. Åse Kleveland fra Human-Etisk Forbund påpekte behovet for at menneskerettighetsbrudd og overgrep i religionens navn fortsatt må kritiseres. Samtidig oppfordret hun også alle til å bidra til felles møteplasser. 
– Multikulturalismen, hvor resultatet kan bli at ulike grupper og kulturer lever adskilt og uten kontakt, side om side, er ikke et ønsket samfunn, sa hun.
Fra annerledeshet til enkeltindivid
Ambreen Pervez var også opptatt av felles møteplasser, fordi det å bli bedre kjent med hverandres livssyn eller tro bidrar til å redusere fordommer og fremmedfrykt. Hun roste manifestet ”Leve Sammen” som et viktig og samlende dokument og ga et svært nyansert bilde av hva islam går ut på og hva en muslim er.
– Tvangsekteskap og omskjæring av kvinner står det ikke noe om i Koranen, det er kulturelt betinget. Jeg er en frigjort kvinne, kriminolog, familiemedlem og samfunnsaktør. Jeg skulle ønske den dagen kommer, at jeg blir betraktet som et individ og ikke som et undertrykt medlem av en stigmatisert gruppe, sa Pervez ifølge fritanke.no.