Bærum-investor på rulleski anmeldt for å dytte kvinne i grøft

Mannen i Bærum anmeldes for kroppskrenkelse.
Foto: Screenshot
Advokat John Christian Elden bekrefter overfor Utrop at han har sendt politianmeldelse mot Bærumsmann for å ha skadet en lærer og mor med muslimsk bakgrunn.
7.3K+Shares

Kvinnen ble dyttet ned i en grøft mens hennes mindreårige datter og andre var vitne til hendelsen. Norges fremste advokat ber politiet vurdere «om angrepet var rasistisk motivert».

11. april publiserte Utrop en video som viser hvordan en «etnisk» norsk mann på rulleski kvelden før overfalt en forsvarsløs kvinne i rulleskiløypa på Rud i Bærum. Mannen dyttet kvinnen ukontrollert ned i en grøft.

Videoen har nå fått over 200.000 visninger i Norge. Men voldshendelsen er ennå ikke omtalt av norske majoritetsmedier – unntatt en lengre notis i Asker & Bærum Budstikke.

I går, fredag 17. april, sendte advokat John Christian Elden en politianmeldelse mot mannen til Oslo politidistrikt ved Bærum politikammer.

Mannen i Bærum, som skal være i 40-50-årene, anmeldes for kroppskrenkelse og for «klart» brudd på straffelovens paragraf 271: «Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som øver vold mot en annen person eller på annen måte krenker ham fysisk.» I tillegg ber Elden politiet vurdere rasistisk motivasjon.

«Mer skatt, større rett»

I anmeldelsen, som Utrop har fått innsyn i, kommer det frem at den skadelidte Bærumskvinnen er ansatt som lærer ved en videregående skole i Oslo, er pakistansk-norsk og høyt utdannet. Hun ble angrepet av investormannen mens hennes mindreårige datter og hennes svigerinnes barn så på. På videoen gråter barna. Bærumskvinnen ble skadet og måtte til legevakten.

Hun hadde kommet til idrettsparken for å hente barna, som blant annet hadde spilt pinnespillet «Mikado» på gressbanen. Det beskrives i anmeldelsen hvordan en mann på rulleski bevisst rullet tett innpå barna, som gikk utenfor rulleskiløypen, og «ropte stygge ord til barna». Ifølge anmeldelsen kalte han barna for «jævla drittunger» og hadde et «uvanlig aggressivt stemmeleie». Mødrene hadde «asiatisk opprinnelse» og hadde på seg hijab.

I anmeldelsen kommer det frem at moren selv har barn som står på rulleski på denne banen, og at hun aldri har opplevd lignende oppførsel fra noen. Grunnet ombygging i området skal det da være vanlig å krysse en rulleskibane for å komme seg til P-plassen. Bærumskvinnen forteller at det er vanlig å krysse løypen – og man opptrer høflig. I anmeldelsen står det at mannen «plutselig» ville vite hvor kvinnene «kom fra». «Han begynte å argumentere med at han var mer norsk og hadde større rett til området fordi han betaler mer skatt.»

Kvinnen forteller om hvordan mannen kom stadig nærmere og var fast bestemt på å få dem vekk fra området: «Han forsøkte å skremme oss.»

Elden skriver anmeldelsen at kvinnen ble «oppsøkt av anmeldte som var ufin i munnen mot barna. Hun tok kontakt og ba ham slutte med det. Under denne sekvensen, som er filmet av en av de øvrige tilstedeværende, sier han at han tør slå til henne, spenner av seg sine rulleski, går helt opp til henne, tar tak i henne og dytter henne ut i grøften så hun faller bakover ukontrollert. Det vises til filmen som beskriver hendelsene i sin helhet.»

[videopress B2PRWwW8]

«Kan ikke unnskyldes»

Elden er den advokaten i Norge som har ført flest saker for Høyesterett. Han skriver:

«Slik jeg vurderer den foreliggende videofilm, står voldsutøvelsen uansett på egne ben, og kan hverken legitimeres eller unnskyldes. Anmeldte har ingen oversikt over hvor skadet hun kan bli, hun dyttes bakover i en grøft der det er en avstand nedover og hun har hendene fulle da hun ble dyttet. Flere mindreårige barn er vitner til overfallet, som fremsto traumatisk. Anmelder har i etterkant oppsøkt legevakten da hun etter et døgn fortsatt hadde smerter, selv om legevakten er i corona-modus med hensyn til å ta imot andre skader.»

Det kommer også frem at det finnes ytterligere en video, som ikke Utrop har publisert, som dokumenterer mannens handlemåte.

Elden skriver at den anmeldte mannen flere ganger etterpå gikk tett opp til kvinnen, noe han antyder er brudd på den rådende smittvernlovgivningen på grunn av koronaviruset.

Elden skriver:

«Forholdet synes klart å rammes av paragraf 271. Det kan også reises spørsmål ved om paragraf 272 kommer til anvendelse ved at angrepet er mot en forsvarsløs posisjon i nærvær av barna, og at overfallet var overlagt basert på den tiden det tok å spenne av seg rulleskiene før det varslede angrepet ble fysisk fullendt.»

Spør om angrepet var «rasistisk motivert»

Paragraf 272 heter «grov kroppskrenkelse», noe som «straffes med fengsel inntil 6 år».

Dette omfatter kroppskrenkelse som har skjedd «uten foranledning og har karakter av overfall», og er begått mot en forsvarsløs person. Punkt e) i paragrafen omfatter krenkelse som «er motivert av fornærmedes hudfarge, nasjonale eller etniske opprinnelse, religion, livssyn, homofile orientering eller nedsatte funksjonsevne».

Elden skriver da også: «Det reises spørsmål om angrepet var rasistisk motivert, og det bes om at saken også etterforskes for å avdekke dette, med de strafferettslige konsekvenser dette har.»

Det begjæres påtale og straff, og det tas forbehold om å fremme borgerlig erstatningskrav i saken.

Ringte politi for å fjerne barn

I anmeldelsen kommer det frem at mannen ringte til politiet og ga en uriktig fremstilling av de faktiske forhold. Den kvinnelige politibetjenten lytter til rulleskimannens fremstilling, og ber over telefon kvinnen og barna forlate stedet, ifølge anmeldelsen.

En «etnisk norsk» kvinne kom også bort. Hun ba også barna og kvinnene dra fra området «fordi mannen hadde rett». Hun stilte seg ved siden av mannen med rulleskiene.

Da politiet til slutt kom, nektet de å ta imot en anmeldelse mot mannen – til tross for at de fikk se video av overfallet. Bærumsmannen skal overfor politiet ha benektet å ha opptrådt voldelig, ifølge anmeldelsen.

Utrop har forsøkt å få en kommentar fra politiet i Bærum, uten å lykkes. Utrop har ikke lyktes i å få informasjon om en eventuell advokat eller talsperson for mannen, som har uttrykt at han ikke ønsker å kommentere saken.