Også Sp vil hente barn fra Moria-leiren

Marit Arnstad i SP ønsker at regjeringen og partiene på Stortinget kommer sammen og skaper en bred enighet om Moribarna.
Foto: Frederick Kihle
Senterpartiet ønsker å hente ut barn fra Moria-leiren i Hellas. De vil prioritere de mest sårbare under 15 år og har klare krav for gjennomføringen.
1K+Shares

– Det må blant annet skje etter henvendelse fra de greske myndighetene, og det må være en bredde av europeiske land som står bak. Mottak må beregnes ut fra befolkningsgrunnlaget i de landene som deltar, sier parlamentarisk leder Marit Arnstad i Sp til Vårt Land.

Hun ønsker at regjeringen og partiene på Stortinget kommer sammen og skaper en bred enighet om dette.

Arnstad viser til at kommunal- og forvaltningskomiteen alt har et forslag fra SV til behandling, som nå tas fram igjen etter den første akutte koronasituasjonen.

Forslaget tar til orde for å evakuere «barn og sårbare flyktninger fra Hellas til Norge», samt bidra til den humanitære løsningen som er varslet av den tyske regjeringen.

Framstøtet betyr at Stortinget om ikke lenge uansett må ha avstemning om Moria-barn skal hentes til Norge, skriver avisen.