“Nærkulturell” innvandrer advarer mot “fjernkulturelle”

Fjern og nær: Birmingham i England har en meget sammensatt befolkning
Foto: Flickr
– Norge bør begrense innvandringen kraftig, og særlig skjerpe inn muligheten for familiegjenforening. Det mener den tysk-norske innvandreren Michael Blümlein. – Vitner om en fiendtlig holdning til alle utenfor Europa, svarer Nguyen Khanh Thanh.
0Shares

Utsagnene stammer fra et innlegg Blümlein har skrevet i Østlandets Blad. Det han også hevder at Norge må være mer restriktiv når det gjelder asylanter.

– Husk at en ”fjernkulturell” kan få opptil 20-25 familiemedlemmer hit til landet, skriver Blümlein.

Blümlein hevder i Østlandets Blad at han benytter begrepet ”fjernkulturell” selv om det ikke lenger er akseptert, fordi han anser det som korrekt i og med at ”ikke-vestlig” også omfatter øst-europeere.

Jeg er spesielt opptatt av muslimene. De forholder seg til islam, som ikke bare er en religion innen husets fire vegger, men en livsstil og en politikk.

Muslimene er det største problemet
– Jeg er spesielt opptatt av muslimene. De forholder seg til islam, som ikke bare er en religion innen husets fire vegger, men en livsstil og en politikk. Det fører til at muslimene er mer synlige i det offentlige rom, enn for eksempel indere. Muslimer er overrepresentert når det gjelder kriminalitet, sier Blümlein til Østlandets Blad og viser til tall fra Statistisk sentralbyrå fra 2002.

– Når det gjelder vinningskriminalitet, vold og seksualkriminalitet, er innvandrere fra sentrale afrikanske- og muslimske land 3-4 ganger så ofte domfelt som etniske nordmenn, sier Blümlein, og hevder at myndighetene bevisst holder tilbake tall som omhandler kriminalitet blant såkalte ”fjernkulturelle” innvandrere. Han legger til at han i sitt arbeid som lekdommer i lagmannsretten ser at fjernkulturelle er i flertall på tiltalebenken.

– Et annet poeng er at muslimer krever særrettigheter, som for eksempel når de er på sykehus eller i fengsel, hvor de krever halalkjøtt, sier Blümlein, som blir irritert når han registrerer at innvandrere misbruker den tilliten de har fått i Norge.

Vårt felles ansvar
Nguyen Khanh Thanh, som kom til Norge fra Vietnam i 1968, har svart på innlegget til Blumlein.

 – I utgangspunktet burde vi ikke gi Blümlein oppmerksomhet, men etter 22. Juli føler jeg meg forpliktet til å følge han opp og gi han svar. Det er alles ansvar, og jeg håper flere nordmenn kommer på banen. Det er bedre at slike forkastelige synspunkter kommer frem i det åpne rom, og ikke bare i lukkede kjellere eller nettsteder, mener Thanh som lar seg provosere av Blümleins bevisste bruk av betegnelsen ”fjernkulturell”.

– Det vitner om en fiendtlig holdning til alle utenfor Europa, og skaper et skille mellom ”oss” og ”dem”. Jeg har bodd her i mer enn førti år. Er jeg fremdeles ”fjern”? spør Thanh.

Etterlyser dokumentasjon
Når det gjelder Blümleins uttalelser om at innvandrere er overrepresentert blant straffedømte, sier Thanh til Østlandets Blad at det er på tide vi finner ut mer om hvem som begår lovbrudd, og hvorfor.

– Det er riktig at en del kriminelle handlinger kan tilskrives innvandrere, men ikke nødvendigvis folk som bor i Norge. Noen er her midlertidig, og noen har fått avslag på søknaden om opphold, og skulle ikke vært her, forklarer Thanh, og etterlyser dokumentasjon fra Blümlein om at en innvandrer kan få opptil 20-25 familiemedlemmer hit til landet.

– Dette er helt ny informasjon for meg, sier Thanh, som er statsviter og har jobbet i Utlendingsdirektoratet (Udi) i 22 år.

Forhåndsdømming av lekdommer
Thanh mener det er trist å lese at Blümlein, som lekdommer, går åpent ut og hevder det er flertall av muslimer på tiltalebenken i lagmannsretten.

– Jeg oppfatter at lekdommere skal stå på nøytral grunn. Men når det gjelder lekdommer Blümlein, er jo mørkhudete tiltalte dømt på forhånd. Det er skremmende, sier Than til Østlandets Blad, og avslutter med å understreke at innvandrere bidrar mye i Norge.