Får ledighetstrygd etter Brussel-press

Den store økningen i ledighetstallet skyldes at mange øst-europeere jobber i konjunkturutsatte yrker som bygg og anlegg.
Foto: Wikimedia Commons
Regjeringen fjerner kravet om at utlendinger må ha jobbet minst åtte uker i Norge for å få dagpenger.
0Shares
Arbeidsdepartementet var bekymret for misbruk av ordningen, men har likevel endret reglene. Inntil nå var kravet for å få dagpenger at man i løpet av siste kalenderår hadde hatt brutto arbeidsinntekt på minst halvannen gang grunnbeløpet i folketrygden, det vi si i underkant 120.000 kroner, skriver Aftenposten.
EFTAs overvåkingsorgan ESA, som holder til i Brussel, mente tilleggskravene var i strid med EØS-avtalens bestemmelser om samordning av velferdsordninger. 
Statssekretær Gina Lund i Arbeidsdepartementet presiserer på sin side at Norge ønsker likebehandling av norske og utenlandske arbeidstagere.
– Vi ville være sikre på at endringene var fornuftige og gjennomtenkte, og kommer selvfølgelig til å følge dette tett. 
Ingen innvendninger
LO har ingen innvendinger mot den nye regelendringen.
– Utenlandske arbeidere skal ha norske lønns- og arbeidsforhold når de jobber i Norge. Da er det ikke mer enn rett og rimelig at de har omtrent samme vilkår også på dette området, sier avdelingsleder Knut Bodding i LO til Aftenposten.