Tankesmie: – Land overhørte faresignaler

Her er bildet som viser oppstarten av det norsk-kinesiske samarbeidet for å hindre koronaspredning i Norge. Klokken 18:30 tirsdag 25. februar er et to timer langt møte på Thon Hotel Storo ferdig. Over et dusin kinesisk-norske foreninger møtte da Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, og de fremmet da sine råd og bekymringer over at Norge ikke tok koronaviruset nok på alvor. Her står Elise Chen, fra Norsk-kinesisk Handelskammer, i dialog med en av representantene fra norske helsemyndigheter.

En vurdering av den tidlige fasen ble nylig publisert av forsvarsinstituttet GIDS.

– Avhengig av politisk kultur, så har ulike land delvis ignorert eller til og med benektet de tidlige faresignalene, sier Christian Haggenmiller ved GIDS.

I USA og andre vestlige land er Kina blitt sterkt kritisert for sin håndtering av starten av virusutbruddet. Haggenmiller viser i stedet til USA som et eksempel.

– De har svært omfattende kapasitet for tidlig registrering av helsetrusler, både militært og sivilt, og de forsto raskt utviklingen rundt covid-19. Men det ble ikke prioritert av den nåværende politiske ledelsen, sier Haggenmiller.

Utrop skrev 24.april at kinesiske innvandrere i Norge kontaktet Norske myndigheter i en tidlig fase av spredningen av korona-viruset. Helsedirektør bekreftet overfor Utrop at møtet fant sted, men ville ikke si om oppfordringen ble fulgt opp.