Starter norskopplæring på nett

Nettskolen CampusOnline.no har fra og med 1. november begynt å tilby godkjent norskopplæring for voksne innvandrere. 
Opplæringen skjer gjennom kurs som inkluderer obligatoriske veiledningstimer med nettveiledere som har godkjent lærerutdanning og kompetanse i norsk som andrespråk og/eller migrasjonspedagogikk, skriver Campus Online i en pressemelding.
– Språk og arbeid er avgjørende for å bli integrert i samfunnet. Et fleksibelt skoletilbud gjør det mulig for innvandrere å starte tidligere i arbeid, og derved bli bedre stilt både sosialt og økonomisk. Vi gir en mulighet til de som av ulike grunner har problemer med å møte frem til klasseromsundervisning, sier Marianne Raa, rektor for den nye nettskolen i pressemeldingen.
Vox-godkjent
Nettskolen er godkjent av Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk og i tråd med loven om introduksjonsordningen og norskopplæring for nyankomne innvandrere.
– Vi legger vekt på å gi våre studenter veiledning til kurs på riktig nivå. Alle studenter starter med inntakssamtale og språktest, og får individuell opplæringsplan og veiledning. Vi har også skreddersydde løsninger for bedrifter som ønsker et tilbud for en eller flere av sine ansatte, sier Raa i pressemeldingen.