Flere trusler enn “gjennomførte” tvangsekteskap

 
201 tvangsekteskap skal ha blitt gjennomført i treårsperioden IMDis handlingsplan har eksistert. Flesteparten av disse gjennomføres i utlandet.
0Shares

I dag lanserer IMDi rapporten ”Ikke bare tvangsekteskap” som oppsummerer erfaringer fra IMDis arbeid med handlingsplanen mot tvangsekteskap 2008-2011.

Kompetanseteamet ble etablert i november 2004, og har registrert totalt 1636 saker siden dengang. Oversikten viser totalt 1099 saker i handlingsplanperioden, hvor frykt for tvangsekteskap og trusler (333), samt trusler og vold (244) var de mest registrerte kategoriene. 201 gjennomførte tvangekteskap skal ha blitt gjennomført i løpet av treårsperioden.

Fleste tvangsekteskap gjennomføres i utlandet. For å bekjempe tvangsekteskap og annen æresrelatert vold holder det derfor ikke bare med innsats i Norge.
– Til sammen har 30 personer fått hjelp til hjemreise fra utenriksstasjoner der integreringsrådgiverne har tjenestegjort. I dette arbeidet har integreringsrådgiverne samarbeidet med lokale og internasjonale organisasjoner, andre lands ambassader og lokale myndigheter, skriver imdi.no.
Viktig å nå foreldrene

Rent erfaringsmessig er det ikke nok å rette innsatsen mot de unge, en må også jobbe for å nå foreldrene.

– Foreldre kan også være utsatt for press og tvang, og det er derfor viktig med tiltak rettet mot familier og miljøer der tvangsekteskap og relatert problematikk forekommer, både i Norge og i utlandet.

IMDi anbefaler at forebygging tillegges enda større vekt i arbeidet mot tvangsekteskap, og at dette arbeidet starter tidligere, for eksempel på barne- og ungdomsskolenivå, skriver imdi.no.