Åpner igjen for Libya-returer

Stadig flere som har fått endelig avslag på sin asylsøknad benytter seg av frivillig retur, ifølge Utlendingsdirektoratet (UDI).
Foto: flickr.com
Utlendingsdirektoratet (UDI) mener at sikkerhetssituasjonen i Libya nå er tilstrekkelig avklart til at asylsøkere med avslag på søknaden sin igjen kan returnere til hjemlandet.

Tilsammen sålangt i år 131 personer fra Libya søkt om asyl i Norge etter at utrolighetene startet i kjølvannet av den arabiske våren og det væpnede opprøret som i november endte med Ghaddafi-regimets fall. 

Nå hevder UDI at libyere som har fått avslag på asylsøknaden sin og har hjemreiseplikt, nå må reise tilbake. 

– Vi har har ikke behandlet asylsøknader fra personer fra Libya i perioden hvor vi mente vi ikke hadde nødvendig oversikt over situasjonen i landet, skriver direktoratet på sine nettsider udi.no.

Kan gi tvangsreturer

Opphevelsen av suspensjonen i lys av den nye situasjonen i landet innebærer også at politiet kan gjennomføre tvangsreturer til Libya.
– UDI gjenopptar nå behandlingen av asylsøknader fra Libya. Vi følger nøye med på situasjonen i landet og behandler alle asylsøknader grundig og individuelt, skriver udi.no