31 radikaliserte i norske fengsler

Fengslene er også et sted hvor man må ta tak i radikalisering og rekruttering til ekstreme miljøer, er tonen fra Justisdepartementet (Foto: Illustrasjon).
31 innsatte er i myndighetenes søkelys når det gjelder radikalisering bak murene i norske fengsler. Åtte av dem er returnerte fremmedkrigere.
159Shares

Kriminalomsorgen har identifisert 31 fengslede personer hvor man mener det er fare for radikalisering bak murene. Åtte av dem er returnerte fremmedkrigere, viser den siste årsmeldingen fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI).

Det er en liten økning fra 2018 da 28 personer var i målgruppen for myndighetens arbeid mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

– Vi vet at radikalisering skjer i fengsel, og vi gjør det vi kan for å forhindre dette, sier assisterende direktør Jan-Erik Sandlie i KDI til ABC Nyheter.

I kjernen står de åtte personene som nå sitter fengslet som returnerte fremmedkrigere. I tillegg finnes ni andre som også er dømt for terrorhandlinger eller hatkriminalitet.

– De fjorten andre er personer som er sårbare og i faresonen, sier Sandlie.