Fortsatt få minoritetsbarn i barnehage

Stadig flere minoritetsspråklige barn går på barnehage, viser SSB-statistikk.
foto: flickr.com
Opptil 21 prosent færre barn med minoritetsbakgrunn går i barnehager sammenlignet med andre barn i samme aldersgruppe. 
0Shares
Barn med minoritetsspråklig bakgrunn utgjorde nær 10 prosent av alle barn i barnehage i 2010, viser fersk statistikk fra Statistisk Sentralbyrå. Beregninger viser at flere gikk også i barnehage i 2010 enn tidligere år. 
– Antallet økte med nesten 2.400 fra 2009 til 2010. Ved utgangen av 2010 hadde nærmere 27.500 minoritetsspråklige barn barnehageplass, noe som igjen tilsvarer 68 prosent av alle innvandrerbarn i alderen 1-5 år, skriver ssb.no.

Går på foreldreopprinnelse

Som minoritetsspråklige i barnehage regnes barn med annet morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk og engelsk. I tillegg skal også begge foreldrene til barnet ha et annet morsmål enn de overnevnte.

– Barn med norsk, samisk, svensk, dansk eller engelsk som morsmål regnes ikke i denne gruppen, siden disse i de fleste tilfeller kan kommunisere med andre i barnehagen, skriver ssb.no