Flinke somaliske mødre

Somaliske barn klarer seg godt i Norge. Det gjelder særlig dem som ble født her
Somaliske mødres engasjement og stå-på-vilje viser at den somaliske gruppen i Norge har potensial til å klatre på både utdanningsstatistikk, arbeidsstatistikk og generell levekårsstatistikk, mener forsker.
0Shares

En undersøkelse av somaliske mødre og læreres erfaring med somaliske barn på skolen viser en hel rekke positive trekk. Det er i Inger Marie Holm sin doktorgradsstudie av somaliske foreldrepar i Norge at de oppløftende resultatene kommer fram, melder forskning.no.

– Somaliske mødre er solide omsorgspersoner og ressurspersoner for sine barn, sier Holm. De ønsker at barna skal klare seg bra på skolen, de står på for å organisere barnas leksearbeid, eller de jobber aktivt for å få barna inn på organisert leksehjelp.

Misforstått skrekkeksempel

Den somaliske gruppen i Norge ofte blir trukket frem som et verstingeksempel når det gjelder integrering, ettersom somaliere kommer dårlig ut i deltakelse i arbeidsmarkedet og inntektsnivå, sammenlignet med andre innvandrergrupper. Holm mener bildet må nyanseres.

Lærerne sier det er ganske imponerende hvordan mødrene klarer å følge opp barna sine.

– Det står ikke så galt til som det ofte blir fremstilt i media, sier hun.

Beundring fra lærere

Flere av lærerne Holm intervjuet fortalte at somaliske mødre er opptatt av at barna skal klare seg bra i skolen og at de skal oppføre seg ordentlig. De er opptatt av at barna møter opp til timene, og at de gjør det de skal.

– Lærerne er veldig tydelig på at de har stor beundring og respekt for hvordan mødrene ivaretar sine barn, sier Holm.

En lærer fortalte Holm at han ‘er forbauset over hvor mye mødrene stiller opp,’ og at ‘De er forferdelig tøffe.’

En annen lærer fortalte Holm at de somaliske mødrene han har jobbet med  ‘har prøvd alt de makter’.

– Lærerne sier det er ganske imponerende hvordan mødrene klarer å følge opp barna sine, sier Holm. De har knappe ressurser og trøblete boforhold med store barneflokker, små boliger og hyppig flytting på grunn av vanskeligheter med å få langvarige leiekontrakter.

Utilpasse fedre

De somaliske fedre får ikke like gode skussmål av lærerne som Holm har snakket med.

Flere av lærerne forteller om somaliske fedre som fremstår som lite kompetente omsorgspersoner, i en norsk setting – de mener fedrene stort sett er fraværende i skolesammenheng.

Holm intervjuet 14 mødre og seks fedre. Hun sier til forskning.no at samtlige av dem var godt fornøyd med sine barns lærere, som de mener er både dyktige og sympatiske.

– Alle foreldrene er enige i at det er svært viktig at barna lærer seg norsk. De innser selv at de også burde beherske språket, og de er helt enig i påstandene som en ofte ser i media, at somaliere er for dårlige til å snakke norsk.

Til tross for store utfordringer klarer mange somaliske elever seg bra i den norske skolen – spesielt de som er født etter at foreldrene kom til Norge. Holms studie tyder på at dette er i stor grad takket være somaliske supermødre og konstruktive lærere.