Hindrer ikke diskriminering

Vibeke Blaker Strand ved Institutt for offentlig rett mener staten har et ansvar for at elever ved religiøse skoler vernes mot diskriminerende innhold i undervisningen
Foto: Universitetet i Oslo
Lærerens ytringer i klasserommet omfattes ikke av diskrimineringsvernet, ifølge forsker Vibeke Blaker Strand (bildet). Men problemet gjelder kun private skoler.
0Shares
I Norge har vi diskrimineringsvern og alle skal være beskyttet mot diskriminerende ytringer, også på skolen. Men vernet mot diskriminering gjelder ikke i religionstimene ved private skoler, hevder Strand, som er stipendiat ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo, overfor forskning.no.

– Religionsfriheten gjelder. I tillegg er det uttrykkelig fastslått i forarbeidene til dagens lovverk at muntlige ytringer faller utenfor vernet mot diskriminering, sier hun.

Staten må verne

I sin doktorgradsstudie konkluderer hun med at vernet mot diskriminering ikke setter noen tydelige grenser for hva en lærer kan ytre seg om i religionstimer ved private skoler. Strand mener at staten, ifølge internasjonale menneskerettskonvensjoner, har et særlig ansvar for at elevene ved religiøse skoler vernes mot diskriminerende innhold i undervisningen.
– Gjennom muligheten til å ytre seg fritt i religionsundervisningen er det fritt frem å formidle diskriminerende holdninger, sier hun.
Uenig

Avdelingsdirektør Ann Helen Elgsæther, ved Opplæringsavdelingen i Kunnskapsdepartementet, er uenig med Strand og mener Utdanningsdirektoratet fører tilsyn med privatskolene.

– Innholdet i opplæringen i private skoler er regulert i privatskoleloven. Loven fastsetter at private skoler skal gi opplæring i tråd med en læreplan som er godkjent av departementet. Hvis en privatskole ikke gir opplæring i tråd med den godkjente planen, eller på annen måte bryter regelverket, kan skolen bli fratatt godkjenningen og nektes videre drift, eller bli pålagt å betale tilbake statstilskudd, sier Elgsæther til forskning.no.