En ny generasjon norsk-pakistanere

Norsk-pakistanske Saida Begum fra Stovner stiller til valg for Oslo Høyre. Hun blir en av 2100 med utenlandsk bakgrunn på listene.
Foto: Høyre
Unge norsk-pakistanere i dag har høye ambisjoner, er fremtidsoptimister og tar et oppgjør med offermentaliteten.
0Shares
I etterkant av den norske serien Taxi på NRK har “kulturklemma” blitt stående som virkelighetsbeskrivelsen og det som først og fremst definerer den yngre generasjonen av norskpakistanere, skriver minerva.no.
Spørsmålet er hvor treffende denne forståelsen er. Og hva mener unge norsk-pakistanere selv?
– Her har diskusjonen handlet om hvorvidt Taxi gir et korrekt samtidsbilde. Ulike mennesker vil gi ulike svar. Realiteten trenger ikke å være den samme for alle, og ukultur finner man i alle kulturer, sier Rafia Zaheer (21), journalist i ukemagasinet Ny Tid og student i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Snakker for seg selv
Saida Begum (24) er bystyrerepresentant for Høyre i Oslo og jusstudent. Hun mener at det i dag ikke gir mening å prøve å være en representant for alle i et minoritetsmiljø. 

– Jeg representerer meg selv. Det pakistanske miljøet er like mangfoldig som det norske, og det gir kanskje ikke mening å prate om et pakistansk miljø i det hele tatt. På samme måte representerer ikke Trond Giske hele det norske miljøet, sier hun til minerva.no.

Norges “Mark Zuckerberg”

Waleed Ahmed (20) er sammen med Flemming Sommerfeldt Bordoy en av gründerne bak solcelleetuiet til iPhone. IT-og teknologiinteresserte Ahmed, som blir kalt for Norges “Mark Zuckerberg”, sier han henter inspirasjon fra Barack Obama.
– Hvis en afroamerikaner kan bli president, hvorfor kan ikke jeg som norskpakistaner gjør det bra i Norge?
Kamp mot stigmatisering som hovedmotivasjon
Javad Mushtaq (23) deler denne mentaliteten, og i fjor ble han kåret til årets økonomistudent. Gjennom hele livet har han møtt utfordringer og generaliseringer som følge av sin minoritetsbakgrunn og religion.
– Noen lærere regelrett avskrev en positiv fremtid for meg. Å motbevise stigmaene har vært drivkraften.
Bort med offerrollen

Javad har alltid vært veldig bevisst på å omgå personer av både norsk og ikke-norsk etnisk bakgrunn. Han mener det fremmer integrering og økt forståelse.
– Jeg ser dessverre tendenser til ”ghettoisering”, hvor etniske grupper kun omgås hverandre og distanserer seg fra andre. Økt kunnskap og gjensidig respekt er essensielle nøkkelord for å forhindre denne utviklingen. Gruppene må ta initiativ selv og rekke frem hånden.
Waleed mener det ikke er mange hindringer for unge norsk-pakistanere i dag.
– Offermentaliteten og stakkarsliggjøringen må bort. Bare se på statistikken: Norskpakistanere gjør det bra. Er du norsk statsborger, er du en del av samfunnet. Alle har like muligheter, påpeler han overfor minerva.no.