Norskprøver for flyktninger og innvandrere gjenopptatt

Korona-avlysningen av muntlige eksamener i Norge gikk utover norskprøven for innvandrere i mars. Nå skal den gjenopptas (Illustrasjonsbilde).
Foto: sxh.hu
Samtlige muntlige eksamener på videregående skoler i Norge ble i mars avlyst grunnet korona-utbruddet, noe som gikk utover norskprøven for innvandrere.

Kompetanse Norge melder overfor Utrop at avlysning gjelder bare for mars-prøvene.

– Fagavdelingen hos oss presiserer at det var kun siste dag av mars-prøven som ble avlyst, ikke hele prøveperioden, noe som rammet cirka 1000 oppmeldte kandidater. Nå går prøvene som planlagt, og norskprøveperioden er til og med utvidet med en uke, skriver avdelingsleder Guro Aardal Hagen til Utrop via e-post

Skriftlig eksamen for elever i videregående opplæring ble avlyst allerede før påske, og Utdanningsforbundet gikk etter påske for at muntlig eksamen avlyses.

– Gjennomføring av muntlig eksamen innebærer at både lærere og elever vil bindes opp til eksamensgjennomføring. Det vil bli svært begrensede muligheter for å bruke perioden på slutten av året til å skaffe forsvarlig vurderingsgrunnlag, sa leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, til utdanningsforbundet.no.

Viktig eksamen

Sayed Sami Soltani, rektor ved voksenopplæringen Introsenteret i Nesodden, er likevel kritisk til avlysningen i mars.

– Vi har savnet informasjon og retningslinjer om hvordan voksenopplæringene skal jobbe med dette fremover, sier han til Utrop.

Sayed Sami Soltani, rektor ved voksenopplæringen Introsenteret i Nesodden, er kritisk til avlysning av norskprøvene i mars.
Foto : Privat

Glemt gruppe

Han understreker viktigheten av å få gjennomført denne eksamenen.

– Norskprøver blir brukt til å kunne søke om permanent opphold eller norsk statsborgerskap, og som dokumentasjon på norskkunnskaper ved innsøkning på høgskole og universitet i Norge. Samfunnskunnskapsprøvene blir brukt til å kunne søke om permanent opphold og til å kunne søke om norsk statsborgerskap.

Soltani mener tiltaket gikk utover en glemt gruppe.

– Ingen aviser har skrevet et eneste ord om disse elevene og om konsekvensene som de nasjonale tiltakene førte til. Jeg har sendt et brev til kunnskapsministeren og etterspurt svar uten å ha hørt noe.