Graver ber UDI og UNE granske proforma-avslag

Professor Hans Petter Graver ved Universitetet i Oslo sier det ikke er opplagt at forvaltningen har plikt til å gå tilbake til andre lignende saker når det blir konstatert at et vedtak er galt.

Men overfor Dagens Næringsliv legger han til:

– I et tilfelle som dette, hvor vedtakene er til ugunst for partene på et område som har stor personlig betydning for dem, vil jeg mene at myndighetene har en slik plikt.

Graver understreker at dette ikke nødvendigvis betyr at alle avslagene må omgjøres.

Bakgrunnen er avisas sak om at både Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) nektet å slippe Fatima Zahra Boumaaza inn i Norge etter at hun giftet seg med Reza Bastani, som har vært statsborger i mer enn 20 år.

Myndighetene mente det var snakk om omgåelsesekteskap – at de to hadde giftet seg proforma for at Boumaaza skulle få opphold i landet. Men UNE snudde etter at partene klaget saken inn for Sivilombudsmannen.

Nesten 900 andre utenlandske ektefeller har fått tilsvarende avslag på opphold i Norge siden 2010. UNE har overfor DN varslet at nemnda har satt 15 nye tilsvarende saker på vent i påvente av en avgjørelse i den omtalte saken.

– Vi trenger flere vedtak fra andre nemndledere og nemnder før vi kan se om noe i UNEs praksis eller begrunnelser blir endret, sier juridisk fagdirektør Ketil Larsen i UNE.