Norge gir 15 millioner til FNs migrasjonsfond

Fondet har fem tematiske hovedområder, og det norske bidraget er øremerket beskyttelse av sårbare migranter og bekjempelse av irregulær migrasjon.
Foto: Flickr
Regjeringen bevilger 15 millioner kroner til FNs oppstartsfond for arbeid med migrasjon. Pengene skal blant annet bekjempe irregulær migrasjon.
34Shares

I desember 2018 ble FNs migrasjonsplattform (GCM) ble vedtatt av FNs hovedforsamling, og fondet er etablert for å følge opp de 23 målene i den plattformen.

– Det er spesielt viktig at opprinnelseslandene får etablert en velfungerende migrasjonsforvaltning med utstedelse av biometriske pass og ID. Det vil bidra til å redusere den irregulære migrasjonen og er i samsvar med bærekraftmål 16 om at alle har rett til en juridisk identitet, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i en pressemelding.

Fondet har fem tematiske hovedområder, og det norske bidraget er øremerket beskyttelse av sårbare migranter og bekjempelse av irregulær migrasjon.

– Som en av de tidlige bidragsyterne til fondet, gir det oss mulighet til å påvirke innrettingen av fondets aktiviteter og sørge for samsvar med norske prioriteringer, sier Eriksen Søreide.