[Red.anm. Denne teksten inngår som en del av en rekke tekster publisert både i Utrop og Bok og Bibliotek om hvorvidt SIAN og organisasjoner med samme agenda skal ha mulighet for å bruke bibliotekenes lokaler til møter. Utrops siste publisering i debatten finner du her.]

I påvente av nye innlegg til debatten om bibliotek og ytringsfrihet i Bok og Bibliotek og Utrop, vil jeg minne om et intervju som ble publisert av Bibliotekarforbundet i februar 2019.

Den danske biblioteklederen, Christian Lauersen, sier her blant annet:

Christian Lauersens intervju med Bibliotekarforbundet.
Foto : [Faksimile, Bibliotekarforbundet, 21.02.2019]

«Vi må gjerne si høyt at vi kjemper for en bedre verden og tar avstand fra fascisme, nazisme, rasisme, osv. Og vi må gjerne sette handling bak ordene, og formidle og fremme litteratur som kan opplyse og skape bro. Vi må gjerne skape rom for debatt og dialog med fokus på diversitet, inkludering, minoriteter og konsekvensene av polarisering. Og det kan vi ikke gjøre hvis vi inntar et nøytralt standpunkt. 

Jeg mener at biblioteket har et ansvar for at denne verden blir et bedre sted å bo og leve. Det ansvaret løfter vi bare hvis vi handler. Egentlig er spørsmålet om biblioteket er nøytralt eller ikke nærmest irrelevant. Biblioteket skal jo sikre lik tilgang til informasjon og kunnskap for alle. Er det et nøytralt synspunkt? Nei, det er et verdiladet og politisk standpunkt. Biblioteket som sosial institusjon kan ikke være nøytral slik jeg ser det.»

– Biblioteket som sosial institusjon kan ikke være nøytral slik jeg ser det (Christian Lauersen, Roskilde bibliotek)

Videre heter det i intervjuet:

– Det er nok mange bibliotekarer som mener at folkebiblioteket skal være nøytral til spørsmål i samfunnet. Hvorfor tar de feil?

– Hvis biblioteket er nøytralt risikerer det å bli likegyldig. Biblioteket er en 5000 år gammel institusjon bygget på fantastiske verdier som opplysning, dannelse, livslang læring, inkludering, demokrati – verdier som kanskje er viktigere enn noensinne. Hvis vi ikke tør å sette det aktivt i spill for å gjøre en forskjell i denne verden, synes jeg at vi feiler. Biblioteket er en stor institusjon, og med det kommer et ansvar.

Les hele intervjuet her

Denne teksten har også vært publisert i Bok og Bibliotek.