Arbeiderpartiet vil ha rasismeplan i skolen

Arbeiderpartiet vil blant annet gjennomføre et stort kompetanseutviklingsprogram i forebyggende arbeid mot rasisme, mobbing og trakassering.
Arbeiderpartiet vil ha nulltoleranse mot rasisme i landets skolegårder og relanserer flere forslag som tidligere er nedstemt i Stortinget.

– Dessverre har regjeringen stemt imot alle disse forslagene tidligere, men vi prøver på nytt. Rasisme og de signalene vi nå får, må tas på alvor, sier partiets utdanningspolitiske talsperson Torstein Tvedt Solberg til Dagsavisen.

Forslagene han snakker om er blant annet å gjennomføre et stort kompetanseutviklingsprogram i forebyggende arbeid mot rasisme, mobbing og trakassering, for rektorer, lærere og andre ansatte i skolen. Partiet vil innføre en mobbe- og trakasseringsknapp slik det allerede er prøvd ut enkelte steder, blant annet i Nordland.

Ap vil dessuten åpne for sanksjoner mot skoler som ikke tar tak i vedvarende mobbeproblemer

– Det må være sanksjoner. Vi har ikke gått konkret i detalj på hva det bør være, men vi vil vurdere sanksjoner for skoler som ikke tar tak i tilfeller med rasisme og trakassering, sier Solberg.

Forslagene blir lagt fram for Stortinget til høsten.