Anti-muslimsk hærverk på barnegrav

GRAVSKJENDING: På Udland gravlund i Haugesund ble denne graven skjendet forrige helg. Barnegraven er på et område tilrettelagt for muslimsk gravferd.
Foto: Haugesund kirkelige fellesråd
Forrige helg ble en barnegrav i Haugesund påført en grov anti-muslimsk tekst. Kirkevergen er opprørt og har anmeldt saken.
579Shares

På Udland gravlund i Haugesund er det et eget gravfelt med plass til 147 graver som er tilrettelagt for muslimer. Før helgen oppdaget en ansatt i kirken at noen hadde skrevet med tjukk tusj på en av gravene.

Teksten i hærverket lyder: «Udland gravplass er kristen hellig grunn. Døde muslimske satan-dyrkere har intet her å gjøre. Fjern dette søppelet. Hvis ikke vil disse symbolene bli jevnet med jorden. Med Guds hjelp.»

Kirkevergen i Haugesund, Kjetil Nordstrøm, reagerte først med vantro da han fikk vite om gravskjendingen. Han karakteriserer det som ren hatkriminalitet og helt uakseptabelt.

– Teksten vitner om en gjerningsperson som prøver å legge referanser til kristen tro som om dette er motivert av en form for åndelig rettferdiggjørelse, men budskapet og det at det er tagget på en barnegrav viser jo at dette er en person som er helt blottet for moral, kristent sinnelag og medfølelse, sier Nordstrøm til Kristelig Pressekontor.

Anmeldt og fjernet

Kirkevergen anmeldte saken til politiet på mandag. Av hensyn til besøkende og pårørende ble steinen tatt ned og rengjort.

– Her var vi nok litt for ivrige og fikk rengjort steinen før politiet fikk sett på den. De skulle gjerne sett at vi hadde ventet litt lenger, forteller Nordstrøm.

Det var Haugesunds Avis som først omtalte saken. Til dem sier politiet at de ønsker tips fra folk som kan ha sett noe eller kan ha opplysninger om aktuelle gjerningspersoner.

– Før vi kan si noe mer om motivasjonen for denne handlingen, må vi finne ut hvem som står bak. Det kan være noen som ikke er helt friske, eller det kan være noen med et sterkt politisk motiv, sier etterforskningsleder Jarle Utne-Reitan.

Når det gjelder en eventuell straffeutmåling, sier han at det kommer helt an på hvem som har gjort ugjerningen.

– Vi vet ikke om dette er grusomme barnestreker, om det er gjort av noen som er psykisk syke eller høyreekstreme, sier Utne-Reitan til Haugesunds Avis.

Ikke kristen hellig grunn

Kirkeverge Nordstrøm ønsker ikke å endre noe rundt sikkerheten på gravlunden, selv om de siste setningene i teksten kan oppfattes som en trussel.

Han er også opptatt av at gravskjenderen tar feil når han påstår at gravplassen er «kristen hellig grunn»

– Det virker som om en del folk ikke har fått med seg at vi nå bor i et land med folk fra ulike kulturer og religioner. Et hvert liv kommer til en ende og skal gravlegges og i utgangspunktet er våre gravplasser for alle, sier han.

Nordstrøm påpeker at det ikke lenger heter kirkegård i lovverket, men gravplass eller gravlund.

– Et hvert menneske har krav på respekt, også idet en går ut av denne verden, og har rett på å gravlegges med respekt og verdighet, sier han.