– Uten mangfoldstiltak mister Norge viktig kompetanse

Integreringsminister Guri Melby, her sammen med Telenor-sjef Sigve Brekke og flere ansatte som har kommet gjennom inkluderingstiltaket Telenor Open Mind.
Foto: Claudio Castello
Like før sommerferien var integreringsminister Guri Melby på besøk hos Telenor for å vite mer om integreringsprogrammet Open Mind.
92Shares

Open Mind er et program for arbeidstrening og inkludering i arbeidslivet, under mottoet «handling skaper holdning». Tiltaket har som mål å åpne dører inn til arbeidslivet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og innvandrere med bakgrunn utenfor Europa.

Telenor har tilbudt programmet til mennesker med funksjonsnedsettelse siden 1996, og til ikke-europeiske innvandrere siden 2010.

I Open Mind går deltakerne gjennom to måneders opplæring og kartlegging, og deretter ti måneders praksis i en avdeling i Telenor. Etter endt program går erfaringsmessig 75% ut i ordinært arbeid, mens 25% går tilbake til NAV for ny kartlegging og kvalifisering.

Smart å være mangfoldige

Sigve Brekke, administrerende direktør i Telenor, mener mangfoldskompetanse handler om å være “smarte fremfor snille”.

– Vi ser at verdien av mangfold er å ta med folk som kan bidra med riktig kompetanse, og som vanligvis ikke får sjansen, enten grunnet språk eller nettverk. Her ligger det et businessrasjonale i det vi gjør, sa han til integreringsministeren og andre som møtte opp på Telenors hovedkontor.

En av Open Mind-deltakerne er brasilianske Paula. Etter mange avslag og tre års arbeidsledighet vurderte hun å reise fra Norge, men så fant hun seg praksis i inkluderingsprogrammet.

– Jeg manglet ikke på utdanning og gode referanser. For meg har problemet vært å få en fot inne i systemet, noe som endelig skjedde da jeg kom i kontakt med Open Mind, og søkte meg videre i kandidatprosessen. Etter så lang tid med strev og slit er dette er drømmesituasjon for meg.

Viktige tiltak

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby mener dette handler om at Norge trenger kompetanse, og folk med ulik kompetanse.

– Jeg tror at dette er en problemstilling som flere blir mer bevisst på, at folk med innvandringsbakgrunn som har høy utdanning sliter med å komme seg inn i det norske arbeidsmarkedet. Vi trenger da at bedrifter tar ansvar og ser verdien av å rekruttere folk med mangfoldig bakgrunn. Her bidrar man til å skaffe høykompetent arbeidskraft, kvalifisere folk i relevante erfaringer og gir dem nettverk som gjør at de kommer seg videre.

– 75 prosent av de som deltar går ut i arbeid. Hva tror du kan være nøkkelen til å opprettholde suksessen i de ti årene Open Mind har hatt?

– Nøkkelen er at deltakerne er i et veldig proffesjonelt program, som gjør at de vil øke sin kompetanse og få relevant arbeidserfaring. For mange er det å få det første steget inn i arbeidslivet svært viktig for få nye jobber.

Viktig for integrering

Integreringsministeren mener det trengs flere inkluderingsprogrammer som Open Mind.

– For å lykkes med integreringspolitikken trenger vi et bredt mangfold med virkemidler. Ulike programmer vil fungere for ulike typer mennesker med ulik bakgrunn. At næringslivet selv tar initiativ, stiller opp og gir folk et helt annet springbrett er ikke bare viktig, men helt avgjørende.

– Hvordan vil regjeringen videre støtte slike inkluderingstiltak politisk?

– For oss er det viktig å bidra til å skape oppmerksomhet om slike typer programmer, og vise frem hvorfor dette gjøres. At dette ikke gjøres for å være hyggelige, men for å finne gode jobbkandidater som vil bidra med god og riktig og høy nok kompetanse, som vanligvis ikke får brukt sin kompetanse. Næringslivet har et skrikende behov for blant annet teknologikompetanse, og en rekke andre ting som disse menneskene som jeg har møtt sitter på. Vi har også en mulighet til å påvirke partene i arbeidslivet, gjennom Mangfoldsprisen som utdeles til bedrifter som jobber bevisst på feltet. Her kan vi jobbe videre med disse virkemidlene, slik at vi kan øke bevisstheten blant arbeidsgivere.