Økning i antall asylsøkere i 2008

Fredag formiddag presenterte UDI-direktør Ida Børresen nye tall og tendenser for 2008. I denne anledning svare Børresen på spørsmål Dagbladets leserne stilte via nett.

– Det er stor konkurranse om arbeidskraften i Europa og også om den faglærte arbeidskraften i hele verden. Prognoser viser at Norge vil ha stort underskudd på arbeidskraft om en 15 – 20 år, sa Børresen om hvorfor det er vanskelig å stenge grensene.

Enslige mindreårige asylsøkere har også
økt kraftig. Totalt har antallet økt fra 400 i 2007 til 1400 i 2008.
Det er søkere fra Afghanistan som står for den største gruppen. Det var
475 søkere som kom fra Afghanistan.

Søkere til familiegjennforening har
også økt. I 2008 fikk i overkant av 20 800 innvilget
familiegjennforening, mot 18.100 i 2007. Personer fra Polen utgjør den
største gruppen, og utgjør over 30 prosent av de som fikk innvilget
familiegjennforening.

UDI direktør sa at de som kommer til Norge bidrar vesentlig til norsk økonomi. Innvandrere i Norge har høy yrkedeltakelse og er godt integrert, selv om noen sliter mer enn andre. Norge er kanskje ikke det enkleste landet å integreres i, svarte hun.

– Vi snakker et vanskelig språk, har et kaldt klima og høyt kostnadsnivå og er kanskje ikke verdens mest sosiale folk. Derfor er det viktig å bruke ressurser på å få alle godt integrert i samfunnet.

Den største innvandringsgruppen i
Norge er fra Polen (litt over 30 000) og den neste gruppen er fra
Pakistan (litt under 30 000). I Oslo
er det ca 20% innvandrere og i hele Norge er det ca 10% innvandrere, ifølge Børresen.