Flerkulturelt møtesenter truet med nedleggelse

Tidligere har Oslo Røde Kors livnært seg blant annet på inntekter fra spilleautomater. Etter at de ble borte har det blitt mindre å rutte med, og Oslo Røde Kors må redusere tilbudet uten økt offentlig støtte.

Oslo Røde Kors står i fare for å måtte legge ned populære og viktige
tilbud som leksehjelp, besøkstjeneste, nettverkstilbud for
aleneforsørgere, barneaktivitet på asylmottak og krisesenter.

Tidligere har organisasjonen søkt om penger direkte, men fra og med
i år skal søknadene sendes til bydelen, som videresender til barne- og
likestillingsdepartementet. Grunnlegger av Grodruddalen ressurssenter Vidar Remfeldt er redd for at blant annet dette senteret vil bli nødt til å legge ned driften om det ikke får nok støtte.

En kulturell møteplass

Groruddalen ressurssenter åpnet ved Grorud senter i mai 2001 på
anmodning fra Erling Lae, som da uttalte at det offentlige alene ikke
kunne bidra til integrering uten frivillige organisasjoner. I 2009
betaler Groruddalen ressurssenter 80 prosent av kostnadene for driften.

Hver dag er det mellom 70 og 100 ungdommer innom Grorud ressurssenter.
Det er 50 prosent ungdom fra Bydel Grorud, og 50 prosent fra bydelene
Bjerke, Alna og Stovner. På ett år kan de fire Oslo Røde Kors-sentrene i Oslo vise til 75.000 besøkende. Remfeldt sier at senteret har en unik kompetanse i flerkulturell forståelse og at personer med minoritetsbakgrunn og nordmenn kan møtes på tvers av kulturelle skillelinjer. Senteret jobber blant annet for å motvirke tvangsekteskap. Endel kvinner har drevet “minoritetskafé” i åtte år. Der kan kvinner med minoritetsbakgrunn møtes, lage mat eller drive med andre aktiviteter. Dette er en nøytral møteplass for kvinner som bidrar til integrering, sier Remsfeldt.

Ingen grunn til panikk

Groruds bydelsdirektør Helge Jagmann sier til Groruddalen lokalavis at Oslo Røde Kors’ søknad om
driftsstøtte for 2009 ble videresendt til staten 10. januar.

Han mener det ikke er noen grunn til å blåse opp saken før svaret på søknaden er registrert.
– Dette er tidlig i prosessen. Det er ingen grunn til panikk, tilføyer han.