Myten om ikke-vestlige voldtektsmenn sprekker

 
Foto: Berit Roald/Scanpix
Høsten 2011 ble Oslo rammet av en uhyggelig voldtektsbølge, såkalte overfallsvoldtekter. En politirapport tilbakeviste myten om at alle gjerningsmennene var "ikke-vestlige". Likevel spredte myten seg om mørke voldtektsmenn. Årsaken var selektiv mediedekning og kronglete ordlegging fra en av politiets egne ansatte.
160Shares

I mai 2011 la politiet fram rapporten “Voldtekt i den globale byen”. Av de 189 anmeldte voldtektene var 21 overfallsvoldtekter. Kun fem av de 21 overfallsvoldtekene ble oppklart, og disse var begått av personer med ikke-vestlig bakgrunn. To av de fem hadde psykiske diagnoser. I de 16 sakene som ikke ble oppklart, beskriver flere av ofrene gjerningsmennene som etnisk norske.

Stridens kjerne

Ved å skille ut gjerningsmenn som ikke var identifisert, kunne ”alle” overfallsvoldtekter tilskrives menn med utenlandsk opprinnelse. I forbindelse med lanseringen av politiets voldtektsrapport 2010 startet NRK Dagsrevyen den 25.5.2011 med følgende intro:

Av og til gjør vi spissing. Det betyr ikke at vi forandrer, eller juger eller noe sånt.

– Alle overfallsvoldtektene i Oslo de siste fem årene er begått av menn av utenlandsk opprinnelse.

Denne framstillingen ble raskt overtatt av flere andre medier, deriblant Nettavisen, og gjengitt med samme overskrift og innhold. Politiet har i ettertid gått hardt ut mot NRK Dagsrevyens framstilling:

– Overskriften som NRK Dagsrevyen hadde, stemmer ikke med virkeligheten, sier Ingjerd Hansen, seniorrådgiver i Oslo politidistrikt.    

Rot fra Rohde

Likevel ble det bildet mediene skapte ytterligere forsterket etter uttalelser fra Hanne Kristin Rohde, som leder seksjon for volds- og seksualforbrytelser i Oslo politidistrikt. I samme nyhetsinnslag uttalte Rohde følgende:

– Flere av gjerningspersonene som begår overfallsvoldtekter, fungerer veldig marginalt. De er ofte arbeidsløse, og de kommer fra traumatiserte land. Noen av dem har, i hvert fall de siste fem årene, vært asylsøkere.

Rohde selv mener hun er misforstått.

– Vi har aldri sagt at de ”ofte” er asylsøkere, med unntak av at vi i 2009, tror jeg det var, så vi at av 13 identifiserte overgripere hadde seks av dem vært innom asylinstituttet. Men kun én mener jeg å huske var søker på overgrepstidspunktet, skriver hun til Utrop i en e-post.

Utenlandsk kvinneforakt

Rohdes uttalelser overskygget funnene i politirapporten om overfallsvoldtektene. Den fastslår at det ikke er økt fare for “utenlandske” overfall, og begrepet kvinnesyn er heller ikke nevnt en eneste gang som en årsaksfaktor. Men i den ovennevnte Dagrevy-sendingen uttalte Rohde følgende:

– Kvinnesyn er ett av mange spørsmål som må stilles, knyttet til gjerningsmannens motiver.

Politirapporten advarer derimot mot årsakskonklusjoner. Men i Bergens Tidende 21.9.2011 fortsetter Rohde å sette søkelyset på menns holdninger.

– Menn bør tenke over sitt forhold til kvinner, sa hun.

I samme artikkel forteller fungerende politistasjonssjef Kristian Johansen i Stavanger at politiet har tatt kontakt med mottakssentre for innvandrere, hvor de informerte om norske lover og norsk kultur.

– Blant annet forklarte vi for muslimske innvandrere at voldtekt ikke er akseptert i Norge, sa Johansen.

Når han ble konfrontert med at voldtekt heller ikke er akseptert i muslimske land, responderte han:

– Nei, men kvinnesynet er annerledes. Informasjonen vi ga ut, handlet mye om kjønn og kvinnesyn. Dessuten gjorde vi det klart at det ville være store strafferettslig konsekvenser av voldtekter.

Motsier sin egen rapport

Uttalelsene fra politiet står i klar kontrast til det som står i politirapporten. Den advarer mot å bruke bakgrunn som forklaringsvariabel for overfallsvoldtektene, og at en slik forhastet konklusjon bygger på fordommer:

”Når overrepresentasjonen av ”fremmede” lettere forstås som tegn på økt risikofaktor enn andre og mer entydige overrepresentasjoner, så som kategoriene ”menn” og ”unge”, har dette antakelig bakgrunn i en viss grad av fremmedfrykt.” (Politirapporten, side 18)

Rapporten viser videre til at to av de fem kjente gjerningsmennene bak overfallsvoldtektene i 2010 hadde psykiske diagnoser. Forskerne bak rapporten mener derfor at disse personene ikke kan regnes som representative for sin etniske kultur. Påstanden om at alle overfallsvoldtekter er begått av utenlandske menn, avvises på det sterkeste:

“Grove generaliseringer om at Oslos voldtektsmenn er utlendinger og i hovedsak muslimer, er både feilaktig, utlistrekkelig og uheldig.” (Politirapporten, side 86).

Nøye planlagte uttalelser

Rohde bekrefter imidlertid overfor Utrop at hennes uttalelser var gjennomtenkt på forhånd.

– Vi valgte her ved Oslo politidistrikt, etter en intern vurdering, å formidle at ved overfallsvoldtekter er majoriteten av de anmeldte med annen etnisk bakgrunn.

Hun mener at vinklingen har vært positiv for samfunnsutviklingen.

– Vi registrerte at denne åpenheten blant annet førte til at lederen for Antirasistisk senter var ute i mediene og pekte på behovet for bedre psykisk helsevern for asylsøkere.

Beklagelse med forbehold

Rohde beklager ikke sine uttalelser, og viser til en artikkel i Nettavisen.

– Nettavisen hadde en artikkel i 2011 hvor jeg presiserer at det ikke er asylsøkere som står bak. Så bildet forandret seg mellom disse to artiklene.

Artikkelen Rohde sikter til, ble publisert  3. november 2011, mer enn fem måneder etter de første uttalelsene, og uka etter at FrPs leder Siv Jensen hadde vært ute og sagt at ”vi vet at asylsøkere står bak mange voldtekter.”

– Jeg står for de uttalelsene jeg har gitt, med noen små forbehold om at jeg ikke alltid har rukket sitatsjekk, for eksempel i forbindelse med at vi utga rapproten Vold i den globale byen. Da stod jeg i intervjuer i mange timer, og rakk ikke lese sitatene før det lå ute.

Etterlyser saklighet

Antirasistisk senter etterlyser saklighet i framstillingen av hele saksforløpet som gjelder overfallsvoldtekter:

– Hva vi ønsker oss, er ikke en tildekking av problemer eller relevante faktorer. Det bør imidlertid være et krav at når man tar for seg en rapport om et alvorlig emne, bør det være en sammenheng mellom oppslaget og rapportens innhold. En stigmatiserende fremstilling som er oppnådd gjennom en nesten total tilsidesetting av rapporten, representerer det motsatte.

Tar ikke selvkritikk

Redaksjonsleder i NRK Dagsrevyen Ingebjørg Berdal ser ingen grunn til å legge seg flat for kritikken hun har mottatt fra politiet.

– Vi forstår at dette er et vanskelig tema. Vår hensikt er ikke å spre fremmedfrykt, men å løfte fram forhold som bør fram i lyset. Denne saken var basert på fakta fra politiet. 

Journalist Morten Fjørtoft som lagde det kontroversielle nyhetsinnslaget for NRK Dagsrevyen, er imidlertid enig i noe av kritikken. 

– Jeg tror at hvis man bare hører den første overskriften og ikke ser hele reportasjen, så kan man sitte igjen med et litt skeivt bildet. Han mener det ikke var vondt ment, men handler om å selge inn en sak. 

– Av og til gjør vi spissing. Det betyr ikke at vi forandrer, eller juger eller noe sånt, men gjør saken tydeligere.

Ingjerd Hansen i politiet er ikke enig i denne typen journalistikk.

– Det er ekstremt viktig når vi presenterer fakta på gruppebasis at vi presiserer at det er individer det er snakk om, at det ikke er gruppen som helhet.

Den største økning i voldtekter i 2012 er de såkalte festrelaterte. En statistikk som domineres av etniske nordmenn.

– Vi vet jo at de fleste voldtektene skjer i familien og i festsammenheng, det viser vår statistikk, sa Hanne Kristin Rohde til Dagsavisen 17. april i år.