Syriske flyktninger i Libanon kriserammet

Syriske flyktninger får det stadig verre i kriserammede Libanon, ifølge uformell undersøkelse fra NGO. Illustrasjonsfoto fra flyktningleir i Bekaa-dalen i Libanon.
Foto: Russell Watkins/Department for International Development
Økonomisk og politisk krise i tillegg til korona-pandemien har gjort situasjonen verre for syrere i Libanon.
36Shares

Syriske Ibrahim Albiad, som selv har bodd i landet i en årrekke, har gjort et individuelt studie på vegne av Southern New Hampshire blant syrere som har flyktet til nabolandet.

En allerede utsatt minoritet er nå mer utsatt for rasisme og diskriminering grunnet politisk og økonomisk krise, sier Ibrahim Albiad, som fronter organisasjonen “KAFA (Enough) Violence & Exploitation”.
Foto : end-violence.org

Overfor Utrop innrømmer han at det til tider var utfordrende å få gjort feltarbeidet, og å spørre et representativt utvalg på flere hundre.

På grunn av korona kunne vi ikke møte folk personlig, så spørreskjemaene måtte gis til folk i leirene og hvor de ellers bodde, og så samles inn etter svarfristen.

Vanskelige kår

Situasjonen for syrere i landet er bekymringsverdig, mener Albiad.

Libanon har i over et år vært i en økonomisk og politisk krise, etter flere tiår med korrupsjon og vanstyre. Krigen i Syria førte til en stor menneskestrøm, og landet er hjem til over 1,5 millioner flyktninger i et land med seks millioner innbyggere. Flertallet er uregistrerte, noe som gjør at de allerede før krisen måtte jobbe “ulovlig”, ta til takke med underbetalte jobber uten kontrakt. Også de som har registrert oppholdstillatelse har det tøft.

Syrere og libanesere rammet

Syrere blir generelt behandlet som annenrangs borgere og diskriminert i jobb- og boligmarkedet. Nå er ting blitt verre, mener han.

Krisen og korona har ført til at mange av de uformelle jobbene som syriske flyktninger hadde er borte. Folk har ikke jobb eller mat, og mange forteller at de må leve på nødhjelp fra FN, private eller organisasjoner for å klare seg.

Albiad forteller også at landets økonomiske situasjon rammer vanlige libanesere.

Jeg har sett folk som må gå sultne hele dagen for at barna skal kunne spise. Landets valuta er så lite verdt at folks lønninger ikke rekker basisbehov hos enkelte.

Krisen har gitt mer hatytringer

Når majoriteten har det tøft, øker dette skepsisen og hatet mot syrerne, mener han, og viser til svarene i undersøkelsen.

Her går de samme mekanismene som i Europa, når en hjemlig middel- og underklasse får forverrede livsvilkår, utpekes minoritetsgrupper som syndebukker. En stor andel av de spurte i undersøkelsen mener hatytringene og rasismen fra libanesere har økt under krisen. At folk i Libanon mener syrerne er for mange, og må reise tilbake.

Enkelte har hatt behov for psykisk nødhjelp fra organisasjoner, viser Albiad videre til.

Flere av respondentene ga uttrykk for store depresjonsproblemer som preger hverdagen grunnet krisetilværelsen i et land hvor de føler seg stadig mindre velkomne.

I nyhetene

Libanon har nylig vært i nyhetsbildet grunnet eksplosjonen i Beirut havn. Et allerede kriserammet land har nå skiftet regjering, og fremtiden er uviss for de 1,5 syrerne som bor i landet.

På grunn av de nye omstendighetene har jeg planer om å lage et mer omfattende studium, forhåpentligvis uten så mange restriksjoner, slik at jeg får fulgt med i denne utviklingen. For meg er det viktig at verdenssamfunnet blir oppmerksom på situasjonen for denne gruppen.

FAKTA

Flyktninger i Libanon

Libanon er det landet i verden med flest flyktninger per innbygger. Over en fjerdedel av landets befolkning på 6,1 millioner er flyktninger fra Syria og Palestina.

Libanon er det minste og tettest befolkede av Syrias naboland. Likevel har det tatt imot veldig mange mennesker på flukt fra konflikten i Syria som brøt ut i 2011.

Til sammen huser Libanon nesten 175.000 palestinske flyktninger og rundt 1,5 millioner syrere. Blant syrerne er én million registrerte flyktninger, mens rundt 500.000 er uregistrerte.

(Kilde: flyktninghjelpen.no)

KAFA

KAFA (Enough) Violence & Exploitation er en feministisk, sekulær, ikke-statlig organisasjon som søker å skape et samfunn som er fritt for de sosiale, økonomiske og juridiske patriarkalske strukturer som diskriminerer kvinner i Libanon.