I dag kl 17-18 på torvet i Kristiansand:

Demonstrasjon mot politivold og rasisme

Oslo-politiet er felt for etnisk diskriminering av en rom-kvinne.
Foto: Scanstockphoto
– Vi ønsker å vise motstand mot politiets overdrevne maktbruk og rasisme, sier arrangørene av demonstrasjonen.

Bakgrunnen er at en politimann under et avhør på politihuset i Kristiansand tok halsgrep på Quadar Osman Abdi og la ham i bakken i et avhør. Politimannen er for tiden under etterforsking. Han bestrider påstanden om at 24-åringen ikke fikk puste.

Strukturell rasisme

– Vi ønsker å sette søkelys på politivolden mot Qadar Osman Abdi. Vi kopler Abdis hendelse til strukturell rasisme. På tross at politiet har et komplisert samfunnsoppdrag og diskrimineringen kanskje ikke er tilsiktet, viser det seg at etniske minoriteter er svært utsatt for unødig bruk av makt fra politiet, sier arrangørene. Bak dagens demonstrasjon står Antirasistisk Agder, Kristiansand Sosialistisk Ungdom, Kristiansand og omegn Rød Ungdom, Sosialistisk Revolusjon/MT og Kampkomiteen. 

– Åpenbar vold uten konsekvenser

– Vi er sterkt kritiske til at politiet i Agder ikke har tatt saken på alvor, siden den åpenbare volden som fant sted, ikke fikk noen umiddelbare konsekvenser for noen av de tre politibetjentene. Det har gått hele ti måneder fra hendelsen, og politimannen er fortsatt i tjeneste, heter det videre i oppropet fra arrangørene.

Ønsker suspensjon og straffeforfølgelse

Rent konkret ønsker de dette av politiet i Agder:

  • Suspensjon og straffeforfølgelse av politibetjentene som opptrådte aggressivt mot Abdi.
  • Politiet må vise til konkrete tiltak for å hindre slike hendelser i avhør og andre situasjoner.
  • Alle tre politibetjentene må offentlig innrømme feilen som fant sted, og be om unnskyldning.
  • Politiet er også nødt til å innrømme at rasismen preger institusjonen og lage en konkret handlingsplan mot dette. Det holder ikke å beklage og samtidig mene at politiet ikke har en holdningsutfordring. Det er tydelig for oss at politiet har det.
  • Politiet bør ta initiativ for innføring av kvitteringsordning ved rutinekontroll av politiet.