Abid Raja: – Det er unorsk å hate andre

– Mange her frykter for sitt eget liv, og mange unnlater å besøke moskeen fordi de tenker at «her kan angrep skje», sier kulturminister Abid Raja.
Det er snart ett år siden angrepet på Al-Noor islamic Centre i Bærum. Lørdag fikk moskeen besøk av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V).

– Når fordommer og frykt står uimotsagt, kan det lede til rasisme, hat og ekstremisme, og det kan igjen lede til voldelige handlinger, sa Raja i sin tale når han besøkte Al-Noor islamic Centre.

Besøket var for å få innspill regjeringens handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer, og for å diskutere arbeidet moskeens styre har gjort etter angrepet.

Det er ett år siden Raja besøkte moskeen, og det han hører fra medlemmene gjør sterkt inntrykk.

– Mange her frykter for sitt eget liv, og mange unnlater å besøke moskeen fordi de tenker at «her kan angrep skje». Ekstremisme hindrer altså vårt demokrati, vår religionsutøvelse og vår frihet, sier han til NTB.

I tillegg til å være et sted for religionsutøvelse, er moskeene også et sted som gir veiledning innen Islam. Raja frykter at dersom folk tar til internett for å få den samme veiledningen i stedet for å dra til moskeene, så er veien kort til radikalisering.

– Vi må legge til rette for at det er minst mulig hat i samfunnet. Det er unorsk å hate andre og å utsette andre for rasisme.

– Det overveldige flertall av muslimer i Norge ønsker å være integrerte. De ønsker å følge norsk lov, de ønsker å bli politi, de ønsker å bli med i forsvaret og å forsvare Norge. Muslimer flest er lojale og patriotiske borgere av Norge, og det må vi jobbe sammen om å få fram.

Han mener ordenes makt ikke må undervurderes i kampen mot hat og rasisme, spesielt når de er rettet mot barn. Unge som blir utsatt for rasistisk språk i oppveksten har lettere for å bli rasistiske når de blir eldre, mener Raja.

– Ingen fortjener å bli rasister, og ingen fortjener å bli utsatt for rasisme, våre barn fortjener bedre, sier han.

– Jeg synes det er imponerende at de har klart å lage et så bredt styre som skal jobbe med utstillingen, sier Raja.

Han påpeker at senter for studier av holocaust og livssynsminoriteter (Hl-senteret) og 22. juli-senteret også er involvert i arbeidet.

– Alle de har et felles mål, som er å formidle hva som har skjedd og å legge til rette for at slike ting ikke kan skje igjen.

Styret har også bedt regjeringen om å støtte prosjektet økonomisk, og ifølge Raja er det noe som vil bli tatt stilling til i neste budsjettforhandling.

Utarbeiding av handlingsplanen startet 22. august i fjor, tolv dager etter at Manshaus drepte stesøsteren Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) og utførte terrorangrepet mot moskeen.

– Det er mitt departement som har ansvaret for å føre dette arbeidet, men vi samarbeider også med justisdepartementet og utdanningsdepartementet, sier Raja.

Han påpeker at en slik handlingsplan utarbeides av hele regjeringen, selv om et departement har hovedansvaret. Arbeidet ble utsatt av koronaviruset, men nå håper kultur- og likestillingsministeren at de skal bli ferdig denne høsten.

Mandag 10. august, nøyaktig ett år etter angrepet, deltar statsminister Erna Solberg (H) på en minnemarkering holdt av Al-Noor islamic Centre.