Stor nedgang i ungdomskriminalitet i Oslo

Den største nedgangen er i antall anmeldte narkotikalovbrudd, som har gått ned med 60 prosent.
Foto: www.idg.no
Oslo-politiet fryktet at stengte grenser og smittevernregler ville føre til økt kriminalitet blant unge. Isteden har det vært stor nedgang, viser ferske tall.
57Shares

Barne- og ungdomskriminaliteten fram til juli i år falt med 34 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, skriver NRK.

– Det kan skyldes en positiv endring i ungdommers atferd, det kan ha med koronasituasjonen å gjøre og selvfølgelig politiets kontrollvirksomhet, sier leder Rune Swahn for Oslo-politiets forebyggende enhet.

Gjerningspersonene i den aktuelle statistikken er mellom 10 og 17 år gamle.

Den største nedgangen er i antall anmeldte narkotikalovbrudd, som har gått ned med 60 prosent. I løpet av de første sju månedene i fjor ble det registrert 402 slike anmeldelser i forhold til kun 161 i år.

– Politiets kontrollvirksomhet og mindre tilgang på narkotika i de illegale markedene på grunn av koronasituasjonen, har innvirkning, sier Swahn.

Også antall voldsanmeldelser gikk ned i den aktuelle perioden – en nedgang på 33 prosent. Swahn minner om at tallene kun gir en indikasjon på voldskriminaliteten som begås.

– Når reduksjonen er så stor som 33 prosent fra fjoråret på registrert voldskriminalitet, tror vi det representerer en endring i atferden, sier han.

Tall viser også at ransanmeldelser, der gjerningsperson mellom 10 og 17 år, har økt med 62 prosent fra 2015 til 2020. Seksuallovbrudd med like unge gjerningspersoner har økt med 122 prosent, fra 23 i 2015 til 60 anmeldelser de første sju månedene i 2020.