Blant Fakkeltogs prosjekter er HUN, og her arbeides det med å å styrke samfunnsdeltakelse blant kvinner som har arabisk som morsmål.
Foto: Fakkeltog
– Tusen takk til alle som har bidratt til å styrke min stemme i arbeidet med å gi flyktninger trygghet, skriver en stolt mottaker av Skulderklapp 2020, Farooq Isam.
279Shares

Mitt navn er Farook Isam Qasim, jeg er 29 år gammel og kommer fra Irak. I 2015 kom jeg til Norge som flyktning, og tidlig i sommer ble jeg, sammen med 29 andre individer og organisasjoner, kåret til en av de mest innflytelsesrike personene innen norsk samfunn. 

Jeg ble så glad!

Det er Den Danske Bank som arrangerer den årlige kåringen Skulderklapp der mennesker og organisasjoner som «vil mer, tør mer og utgjør en forskjell» kan nomineres innen de tre kategoriene «Veldedig formål», «Idrettskultur og breddeidrett» og «kultur og kunnskap». I år ble premien delt mellom til sammen 30 vinnere fra alle tre kategorier – 18 000 kroner på hver. På vegne av organisasjonen Fakkeltog, som jeg er styreleder i, var jeg blant vinnerne under kategorien «kultur og kunnskap». I Fakkeltog jobber vi for å hjelpe mennesker på flukt, og for å fremme alle menneskers rett til tros- og livssynsfrihet rundt om i verden.

Etter å ha vunnet åpnet jeg Facebook, og så dusinvis av meldinger fra det norske folk – de som hadde nominerte meg til denne tittelen, og jeg var den eneste blant kandidatene som hadde bakgrunn som flyktning av arabisk og irakisk opprinnelse. Hjelpes meg for en glede!

Styrket min kompetanse gjennom YouTube

Det første kapittelet i livet mitt tok slutt i 2015. Etter et attentatforsøk i Bagdad, flyktet jeg fra Irak til Tyrkia og gikk gjennom hele registeret av en asylsøkers lidelser på veien fra Tyrkia til Hellas, og videre gjennom alle de andre landene før jeg til slutt kom til Norge.

I nesten et og et halvt år ventet jeg på utfallet av asylsøknaden. Dette var en gylden tid for meg, fordi jeg brukte den til å styrke min kunnskap ved hjelp av YouTube. Jeg lærte å klippe hår, sy, lage mat, filmproduksjon og filosofi.

Jeg vil jobbe for å skape endringer

Det andre kapittelet i livet mitt startet etter at jeg fikk bosted, og jeg flyttet ganske snart til Oslo der jeg, sammen med min partner Hege Horsberg, grunnla organisasjonen Fakkeltog som blant annet har som visjon å bedre fremtiden til mennesker på flukt.

Og dette har alltid vært min drøm, fordi jeg alltid har spurt meg selv om jeg vil være i stand til å jobbe som jeg gjorde i Irak – jeg vil skape endring i samfunnet.

Kunnskap kan gjenbrukes

Mitt tredje livskapittel ble arbeid- og grunderliv, noe helt nytt for meg, og ganske forskjellig fra samme kontekst i Irak. 

Jeg startet fra null, men jeg brukte min erfaring, og måten å tenke på, strukturen og metodikken som jeg hadde tilegnet meg i mitt arbeid i Irak. Det er viktig å ikke undervurdere gjenbruksverdien av den kunnskapen du har. 

Våre prosjekter blir ofte oppfattet som «utenfor boksen», og synes å være preget av kreativitet, nyvinning og høyt tempo. 

Prosjektene som skaper reelle endringer

Gjennom Fakkeltog har vi utviklet prosjekter som har vært med på å endre samfunnet. For eksempel i kampanjen #jegervalgt, der vi jobbet med å motivere det arabiske samfunnet i Norge til å bruke stemmeretten i kommune- og  fylkesvalget i 2019. Et tiltak som har bidratt til å øke andelen nyankomne innvandrere som stemmer.

Videre har vi også prosjektet «HUN» som retter seg mot kvinner med arabisk som morsmål og som har som mål å øke deres samfunnsdeltagelse. 

Vi drifter også et transportprosjekt der vi, i samarbeid med kollektivselskaper og fylkeskommuner, arbeider for å skape flere arbeidsmuligheter innen samferdsel.

I prosjektet «Crossroads» har vi skapt et lavterskeltilbud for unge voksne som trenger hjelp til å utvikle sine prosjekter. Her tilbyr vi kurs og individuell veiledning innen selskapsform, økonomi, markedsføring, kommunikasjon, salg og finansiering. 

I vårt nyeste prosjekt, «Mangfoldsakademiet», tar vi sikte på å motivere minoritetsungdom til å engasjere seg i demokratiske prosesser. 

I Hellas samarbeider vi ellers med et mottak for såkalte papirløse som ligger på fastlandet i havnebyen Lavrio, der bidrar vi med innkjøp av mat og medisiner og arrangerer aktiviteter og skolegang for barna.

Også i mitt hjemland Irak har vi hatt aktiviteter for kvinner og barn i senter for internt fordrevne. 

Jeg har fått verdifull støtte fra de som har mer erfaring

Min største utfordring har selvfølgelig vært språket. Til tross for dette, avholder jeg et stort antall møter, og i 2018 gjennomførte jeg 109 møter med beslutningstagere i nærings- og organisasjonslivet.

Det er viktig å ikke undervurdere gjenbruksverdien av den kunnskapen du har

Jeg hevder alltid at barrierer er til for å brytes ned, og med vilje og kunnskap gikk jeg i møter forberedt med både norsk og engelsk tekst. Responsen fra nordmenn er positiv og støttende, de anerkjenner hardt arbeid.

Fra starten av forsto jeg at uten samarbeid og åpenhet kommer du ingen vei. Og for å skape resultater må du studere problemer og mulige løsninger, akademisk, med tall og rapporter, og i dialog med eksperter. 

Vi tror på samarbeid og derfor har vi samarbeid med et stort antall organisasjoner og fagpersoner. Vi mottar også i gjennomsnitt 5 henvendelser hver dag fra individer som trenger hjelp til å løse personlige utfordringer.

Alle disse aspektene krever energi, styrke og tillit til eget arbeid, og ikke minst hjelp og støtte fra de som er mer erfarne. Jeg er så heldig å være en del av et lite fellesskap som heter Business Station som jeg har vært med å starte, og der er det mange personer med lang og bred erfaring på ulike felter.

To ting

Jeg anbefaler alle som søker suksess i sitt arbeide, enten de befinner seg i Irak, Norge eller andre steder, å fokusere på to viktige oppgaver:

  1. For å utvikle deg selv og ditt arbeid, tenk tre år frem i tid. Et utvidet perspektiv gir deg konkurransefortrinn sammenlignet med mange andre, og setter prioriteringer i perspektiv.
  2. Kunnskap er ryggraden i enhver suksess, og anvendt så betyr det for eksempel at jeg kun bruker informasjon fra sikre kilder. Dette bidrar effektivt til å bygge tillit til dine prosjekter og deg selv selv, også når språket ditt ikke er så stødig og du er ny i landet. 

Bruk all kompetansen du tar med deg til Norge

Det er utrolig viktig å ha et bevisst forhold til de styrker, erfaringer og kunnskaper du har med deg der du kommer fra. Hvordan kan du bruke disse til det beste i en ny kontekst? Ha hele tiden i bakhodet hvordan du kan lære så fort som mulig og så mye som mulig av det norske samfunnet, slik at du kan hente ut det beste av to kulturer for å lykkes i Norge. 

Takk til alle som gir flyktninger en bedre fremtid

Så snart nominasjonen ble kjent, så opplevde jeg en revolusjon på sosiale medier, både folk jeg kjenner, og ikke kjenner, begynte å stemme og oppfordre andre til å gjøre det samme.  

Tusen takk til alle som har støttet meg – i tillegg til å gi meg stor motivasjon, har det bidratt til å gjøre stemmen min mer hørbar samt at jeg kan arbeide med fornyet kraft for å bidra til en bedre fremtid for flyktninger.