Krever økt barnefokus i integreringsarbeidet

Redd Barna mener barn må bli hørt på integreringsfeltet i ny rapport (Illustrasjonsbilde).
Foto: Rebecca Jafari/Redd barna
Redd Barna har i en ny rapport kartlagt erfaringer og synspunkter til barn og unge som har flyktet til Norge og blitt bosatt i kommuner.
109Shares

I etterkant av rapporten krever organisasjonen at barn må bli hørt og at det er på høy tid med økt barnefokus i integreringsarbeidet.

– I Norge er rundt tre av fire bosatte flyktninger en del av en barnefamilie, og over halvparten er barn under 18 år. Likevel handler integreringsdebatten nesten utelukkende om språk og arbeid for voksne innvandrere, sier Thale Skybak, seksjonsleder i Redd Barnas Norgesprogram, i en pressemelding.

I høst skal Stortinget behandle regjeringens forslag om ny lov om integrering, men barneperspektivet er helt fraværende.

– Norske myndigheter må ta ansvar for å sikre at barn og unge som kommer til Norge ivaretas og får sine rettigheter oppfylt uansett hvor i landet de bosettes. Det må sikres et lovverk som ivaretar dette og midler til integreringstiltak rettet mot barn og unge, sier Skybak

Flere inkluderende tiltak

Rapporten “Det viktigste er å bli norsk…?” viser at barna og ungdommene ønsker bedre oppfølging og inkludering i skole, flere tilgjengelige og gratis fritidstilbud, flere muligheter for jobb og arbeidserfaring og mer opplæring i skolen om andre kulturer og religioner.

– Alle barn har rett til et trygt og godt skolemiljø, og her kan læreren og skolen spille en utrolig viktig rolle for å integrere og inkludere elevene på en naturlig og trygg måte, uten at det blir stigmatiserende, sier Skybak.

Rasisme, fordommer og lavinntekt

Flere av ungdommene sier at de har opplevd fordommer og rasisme, og at de får med seg debatter og utsagn i mediene som forsterker redsel, og følelsen av å ikke være en del av fellesskapet.

– Vi ser et skrikende behov for å styrke arbeidet mot fordommer og rasisme. Vi anbefaler at arbeidet med rasisme, diskriminering og inkludering styrkes i lærerutdanningen og i andre profesjoner som jobber direkte med barn og unge, sier Skybak.

Lavinntekt og ulikhet og dårlig økonomi fører også til store bekymringer hos barna og ungdommene, og stopper dem i å delta på fritidsaktiviteter sammen med andre.

Redd Barna ber regjeringen utvikle spesifikke tiltak som både motvirker lavinntekt og ulikhet og tiltak som sikrer at alle barn får delta på aktiviteter på fritiden.

– Vi mener regjeringen må øke satsene til nylig bosatte familier og enslige mindreårige slik at de får oppfylt sin rett til tilfredsstillende levekår, rett til lek og fritid, og utdanning, sier Skybak.