Flere utvisningssaker gir Trandum-utvidelse

Kostet rundt en million: Trandums splitter nye avdeling ble tatt i bruk for ti dager siden.

Utrop var i dag på den offisielle åpningen av nybygget og de ombygde lokalene ved Politiets utlendingsinternat på Trandum. 

Internatet er utvidet for å uttransportere flere personer uten papirer og straffedømte. Utbedringen og utvidelsen gjøres for å effektivisere driften og legge til rette for et større antall tvangsreturer. Sikkerheten for innsatte og ansatte vil bli bedre og de innsattes helse- og aktivitetstilbud bedres, ifølge PU.

Enda et tilbygg: antallet økende utvisningssaker viser at behovet for at transittmottak øker sin kapasitet ytterliggere.
Foto : Claudio Castello

72 nye eneceller

Internatet står nå klart med 72 nye eneceller med dusj, toalett og callinganlegg. Antall plasser økes til 118 i hovedbygningen. I tillegg har man en egen sikkerhets- og beredskapsavdeling. Kombinert med ny og bedre fysisk sikring, og overfallsalarmer for de ansatte vil dette føre til bedre sikkerhet og trivsel for ansatte og innsatte.

– Internatet er utlendingens siste stoppested i Norge. Vi ser at et opphold som til en viss grad er tilpasset den enkeltes situasjon ofte fører til at det blir lettere å uttransportere personen, sier sjef for Politiets utlendingsenhet Ingrid Wirum i en uttalelse.

Utbygging i stor skala

En kjapp omvisningstur kunne også vise at de splitter nye lokalene er bare en del av en enda større utbygging. Til høsten begynner byggearbeidene på enda et tilbygg, kunne omvisningslederen Utrop snakket med bekrefte.

– Vi har mange som skal utvises, og et plikt å holde et forsvarlig og godt tilbud for de insatte.

Skulle sluppet å ha Trandum

Statsråd i justisdepartementet Pål Lønseth (lengst til høyre) og sjef for Politiets utlendingsenhet, Ingrid Wirum (lengst til venstre) sier seg fornøyde med utvidelsen.
Foto : Claudio Castello

Ifølge statssekretær Pål Lønseth skulle man mer enn gjerne skulle sluppet å ha steder som Trandum.

– Vi ønsker at mennesker uten lovlig opphold skal returnere frivillig, og har lagt opp til å utvikle de ordningene som garanterer for dette. Men når mange ikke vil gjøre dette så er vi nødt til å ha dette som en nødinstans, argumenterer han.

Hvor mye koster utvidelsen?

– Nå har jeg ikke helt det nøyaktige tallet i hodet, men jeg regner med rundt en million på kostnadssiden. Først og fremst er vi opptatte i forhold til de som virkelig har et beskyttelsesbehov.

Skjønner kritikken

Bruken av Trandum har vært omstridt. Både sivilombudsmannen og flere flyktning- og menneskerettighetsorganisasjoner har kritisert fengslingsforholdene på det gamle mottaket. Lønseth har forståelse for kritikken av norsk returpraksis, men fastholder tidligere egne uttalelser om praksisen som “en villet politikk”.

– Å diskutere tvangsretur er helt naturlig i et demokratisk samfunn. Men for at asylordningen skal fungere som den skal så er vi enkelt og greit nødt til å returnere de som ikke oppfyller kravene.

Akilleshæl

Under sin tale gav Ullensaker-ordfører Harald Espelund (Frp) uttrykk for at man fra kommunens side har opplevd Trandum som et akilleshæl.

Har opplevd Trandum som et akilleshæl: Ullensaker-ordfører Harald Espelund (Frp).
Foto : Claudio Castello

– Vi har opplevd det å bli forbundet med et utvisningsinternat ofte som ikke helt heldig. Internt har vi stilt oss selv kritiske spørsmål og fått de samme kritiske spørsmålene stilt av andre. Nå er jeg på vegne av kommunen glad for at dette skjer på en menneskelig, presentabel og verdig måte.

60 prosent må hjem

Gry Aalde, avdelingsdirektør i UDI (Utlendingsdirektoratet), sa at målsetningen er å få flest ute i frivillig retur.

– Over 60 prosent av asylsøkerne må reise hjem, også medregnet de som har Dublin-status. Dette er noe alle som kommer hit blir gjort oppmerksomme på.

Viktig for utlendingsforvaltningen

Aalde påpekte misforstålsen folk har av Trandum.

– Trandum er ikke et asylmottak. Trandum er den delen av utlendingsforvaltningen som representerer behovet for tvang når den utviste ikke respekterer vedtak om å forlate landet. Arbeidet som gjøres her er derfor veldig viktig.

Fysiske rammer er samtidig også viktig, ifølge henne.

Handler om å bruke tvang når det er høyst nødvendig: ifølge Gry Aalde, avdelingsdirektør i UDI, er målsetningen å få flest ute i frivillig retur.
Foto : Claudio Castello

– Her handler det om opplevelsen brukerne og ansatte har av stedet. Vi skal tilrettelegge for aktiviteter og for at de som jobber her skal kunne gjøre en best mulig jobb. Å ha nye lokaler identifiserer vårt arbeide, gir utlendingsforvaltningen et profesjonelt preg og gjør en tøff jobb tryggest mulig, la hun til.