Familien splittes – UNE og Barnevernet krangler om løsning

Familien splittes: De kan bli kastet ut når som helst, og bli fratatt kontakt med barna. UNE og Barnevernet er uenige om saken.
Foto: Brett Sayer
– Hvis vi drar tilbake til Egypt...Skype, det er ikke det samme. Jeg vet ikke hva jeg gjør. Jeg og mannen min kan ikke reise uten barna, nei, nei, nei. Hjertet mitt banker og sier ikke stopp, sier Hanaa til nernett.no mens hun slår seg på brystet med hånden. 
0Shares

– Familien kom til Norge for syv år siden. Mor Hanaa og far Mohammed var ikke psykisk i stand til å ta vare på de tre barna sine da de søkte asyl. Løsningen ble at barna flyttet i fosterhjem for tre år siden under barnevernets omsorg, skriver nernett.no

Gjennom barnevernets omsorgsovertakelse fikk barna opphold i Norge, mens foreldrene møtte avslag. De fikk utreisedato 28. november, og bor nå ulovlig i landet. Det betyr at de kan bli tvangsreturnert til Egypt når som helst. 

Avslo søknad selv

UNEs leder Anne Bruland avslo på egenhånd søknaden om begjæring til en ny vurdering på søknaden. Nemnda mente at kravet som stilles til samværsomfang for å ha rett til oppholdstillatelse ikke var til stede. De viser til reglene som praktiseres ved skilsmisser og samlivsbrudd. 

– Kravene til samvær i utlendingsloven paragraf 52 er tilnærmet 50 prosent, de samme kravene som fremgår av barneloven. Det er selvsagt at barnevernet ikke kan lage denne type samværsordninger for barn i fosterhjem, sier foreldrenes advokat Jørgen Løvdal til nernett.no.

Fylkesnemnda og Tingretten har bestemt at barna har juridisk rett på samvær med sine biologiske foreldre. Denne rettsavgjørelsen har ikke UNE tillagt avgjørende vekt. De viser til at asylsøkerne tidligere har gitt falske opplysninger om identitet til norske myndigheter.

Foreslår Skype

UNE mener at kontakt kan opprettholdes uten en fysisk tilstedeværelse. De skriver at barnas alder kvalifiserer dem til å holde kontakt over telefon, e-post og Skype. Foreldrene besøke barna i Norge, noe nemnda erkjenner som begrenset av økonomiske årsaker. 

– Vi ser det som veldig uaktuelt å gjennomføre samvær på denne måten, sier barnevernsjef Ann Reidun Vik til nernett.

I dag er resultatet av uenigheten mellom UNE og barnevernet, mellom utlendingslov og barnelov, en tung opplevelse for den egyptiske familien i Ulsteinvik. Familiens advokat sier at dette vil føre til en varig splittelse av barn og foreldre. Hensynet til barna er ikke tilstrekkelig vurdert, skriver overnevnte nettsiden.

– Vi er pliktig til å holde det minimumssamværet som Fylkesnemnda og Tingretten har satt. Dersom foreldrene blir sendt til Egypt blir det en stor utfordring, som vi ikke ser en løsning på, sier barnevernskonsulent Anja Bævre til nernett. 

De tre barna har bodd i Norge i så å si hele sin oppvekst. 

UNE får kritikk 

Den trondheimsbaserte advokaten Leif Strøm har bred erfaring innenfor utlendingssaker. Han sier at UNE påtar seg et betydelig ansvar i denne saken.

– Barnevernet er tross alt en faginstans. UNE bør være forsiktig med å treffe vedtak som går på tvers av det barnevernet mener. Formelt sett er det riktig som UNE sier, barna har en oppholdsrett i Norge, men ikke en oppholdsplikt. Men det er ynkelig måte å fraskrive seg ansvaret på. Det er klart at barnevernet ikke overtar omsorgen for barn med mindre det er et klart behov, sier Strøm til nernett.

Han understreker at barnevernet verken kan eller har lov til å la foreldrene ta med seg barna til Egypt.

– Det er en uavhengig instans, nemlig Fylkesnemnda, som har fattet vedtaket om å overta omsorgen for barna. Og det er de som eventuelt må oppheve vedtaket, sier Strøm videre.