Fikk psykiske problemer av borgerkrigen

0Shares

En studie gjennomført ved Folkehelseinstituttet viser at 70 prosent av deltagerne rapporterte symptomer på alvorlig depresjon, mens 35 prosent rapporterte betydelige symptomer på angst. For nesten halvparten var de psykiske plagene så store at de ble sykemeldt. Det skriver forskning.no.

– Dette er alarmerende høye tall. De illustrerer at en katastrofe i hjemlandet kan påføre eksilbefolkningen alvorlige belastninger, sier Eugene Guribye, postdoktor ved Folkehelseinstituttet.

Studien er en del av et prosjekt finansiert av Forskningsrådets Program for psykisk helse. Nesten 530 tamiler i ti fylker har deltatt i studien. I tillegg forskerne fulgt aktiviteten i frivillige tamilske organisasjoner ved hjelp av etnografiske metoder.

Trenger støtte
– Tallene viser også at behovet for støttetiltak i grupper av flyktninger kan være like stort ved menneskeskapte som naturskapte katastrofer. Hjelpeapparatet må ha samme beredskap rettet mot begge formene for katastrofer, noe det ikke har i dag, påpeker Guribye.

Mens tamiler i Norge fikk omfattende oppfølging i form av offentlige hjelpetiltak etter tsunamien i 2004, var hjelpen nå derimot mer eller mindre fraværende.

En av tamilene i studien uttrykte følelsen av distanse til det norske samfunnet på denne måten: «Jeg føler at jeg har gitt alt jeg kan til Norge, men Norge ga ingenting tilbake».