Utgir rapport om ekstremisme

Uønsket i Klanen: Vålerengas supporterklubb varsler at medlemmer i bl.a Norwegian Defence League vil bli bortvist fra tribunen.
Foto: Andreas H. Lunde
Antirasistisk Senter publiserer i dag en rapport om ekstremisme i Norge. Rapporten diskuterer blant annet teorigrunnlaget bak det nye islamhatet og gjennomgår noen av de høyreekstreme miljøene.
0Shares

Ifølge senteret tydeliggjorde hendelsene 22. juli behovet for en bevisst tilnærming til ekstreme miljøer og tenkesett.

Vi ser på som nødvendig både å ha en presis vurdering av den faktiske tilstanden for norsk høyreekstremisme og adekvate tiltak som verken opphausser eller undervurderer risikoen slike miljøer og tenkesett utgjør, skriver senteret på sin hjemmeside.

Kartlegger ulike miljøer

En titt på rapporten viser en historikk og en kartlegging av ulike politiske miljøer. Man begynner på 80-tallet, med Arne Myrdal og FMI (Folkebevegelsen mot Innvandring) og går i en rød tråd frem til våre dager, og situasjonen som har preget holdninger mot norske muslimer i etterkant av 9/11. Rapporten trekker også frem organisasjoner og partier som Norwegian Defence League, Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN) og Demokratene, samt miljøer som som samler seg på ulike nettsteder, blant annet document.no.

“Barnevognsjihadisme”

Rapporten forklarer også hvordan ulike begrep som “Eurabia”, “jihad”, “sharia” og “demografisk bombe” kan anvendes ideologisk.

En idé om en “jihad med barnevogner” hvor muslimer overtar makten i Europa rett og slett gjennom å føde flere barn, med en plan som dikterer dette i bakgrunnen, har vært en sentral konspirasjonsteori i islamofobimiljøene i lang tid, går det frem av rapportforfatterne.

Vil ha mer nettovervåking

Som tiltak i forhold til trusselen fra disse miljøene ønsker senteret at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i mer grad skal følge med på hva som skrives og uttrykkes på nett. Rapporten fremhever også at det er ikke uproblematisk å ikke overvåke politisk virksomhet av visse typer.

Norge og Europa har så alvorlige erfaringer med ulike avarter av høyreekstreme ideologier at disse ideologiene langt på vei har frasagt seg retten til fri utfoldelse. At man simpelthen overvåker slike miljøer, og har en behørig adgang til å registrere deres aktivitet, må dermed anses stadig å utgjøre en minimumstilnærming til slike grupper, går det frem i argumentasjonen.

Lyst til å lese hele rapporten? Gå inn på: http://www.antirasistisk-senter.no/getfile.php/1937044.1211.ffydeurydf/h%C3%B8yreeks