Lavere ledighet blant innvandrermenn

Den store økningen i ledighetstallet skyldes at mange øst-europeere jobber i konjunkturutsatte yrker som bygg og anlegg.
Foto: Wikimedia Commons
Arbeidsledigheten blant bosatte innvandrere i Norge gikk ned fra 7,7 prosent i februar 2011 til 6,7 prosent året etter. Også i resten av befolkningen var det en nedgang, fra 2,3 til 2,1 prosent.
0Shares

Ifølge de ferske tallene fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) var nedgangen i førstekvartal 2011 til førstekvartal 2012 henholdsvis 1,5 og 0,4 prosentpoeng. Blant innvandrerkvinner og kvinner for øvrig, var det en marginal nedgang på 0,1 prosentpoeng.

– At ledigheten hos menn gikk mest ned, henger sammen med at nedgangen i ledigheten innenfor de mannsdominerte yrkesgruppene i bygge- og anleggsvirksomheten samt i industrien var større enn i de kvinnedominerte yrkene i offentlig sektor, skriver ssb.no.

Størst nedgang blant øst-europeere

Innvandrere fra EU-landene i Øst-Europa har fremdeles den sterkeste nedgangen i den registrerte ledigheten. Her gikk ledigheten ned 2,6 prosentpoeng fra 2011 til 2012. Innvandrere fra de øvrige verdensregionene hadde en reduksjon i ledigheten på mellom 0,2 prosentpoeng (Afrika) og 1,0 prosentpoeng (Sør- og Mellom-Amerika).

Fortsatt er det ny innflyttere fra afrikanske land som har høyest ledighetsstatistikk, uavhengig av hvordan økonomien går i Norge.

– Ledighetsnivået blant innvandrere fra Afrika er blant annet et utslag av den store flyktningandelen i denne gruppen. Afrikanske innvandrere har i mange år hatt det høyeste ledighetsnivået, uavhengig av konjunkturene på arbeidsmarkedet, står det videre på ssb.no.