Utvises fra Norge etter 17 år:

– Jeg blir straffet for å være ærlig

Francis Solomon med samboer Marita Langøy og datteren Else på seks måneder.
Foto: Privat
Francis Solomon hadde alt å tape og ingenting å vinne på uoppfordret å innrømme at han hadde løyet om identiteten sin syv år tidligere.

– I en domstol får den skyldige et gode når de fortelle sannheten, men slik er det ikke i mitt tilfelle. Jeg blir straffet for å være ærlig, sier Francis Solomon til Utrop.

Francis Solomon kom til Norge i 2003. Han er i dag godt etablert med fast jobb, samboer og to døtre. Det var da den eldste datteren nylig fylte 18 år at Francis mistet den midlertidige oppholdstillatelse han har hatt siden 2010 da han gikk til lensmannskontoret og sa han hadde løyet på identiteten sin.

 Fra Liberia til flyktningeleir

Her er hans historie slik han selv forteller den i boka I am a refugee, not a criminal som han ga ut på eget forlag i 2019:

Francis Solomon vokste opp i fattigdom under borgerkrigen i Liberia. Foreldrene ble skilt og da Francis var elleve år gammel, flyktet moren sammen med han og fem søsken til Guinea. I mange år bodde de i en flyktningeleir. Forholdene skal ha vært forferdelige og det endte ifølge boken med at faren hentet Francis og søsknene ut av leiren og hjem til seg i Kissidougou som er en by i Guinea.

Faren forfalsket

En dag Francis kom hjem fra skolen, la faren nye identitetspapirer foran ham. Francis skulle få ny identitet og flykte til Norge under dekke av å være sønnen til en venninne av faren. Hun skulle dra sammen med Francis. 

Francis forklarer til Utrop at når du er 18 år i et afrikansk land, blir du ikke sett på som like selvstendig som en 18 år gammel nordmann.

– Der jeg kommer fra, bestemmer foreldrene over deg så lenge du bor hjemme. 

 Francis gjorde som faren hans sa.

I 2003 forlot han sin datter Yenneh på ett år og 8 måneder for å dra til Norge . Francis kom ført til Ørsta kommune på Sunnmøre i Møre og Romsdal. På de falske dokumentene stod det at han het Jusy Gyflan og var 19 år. I virkeligheten, skriver Francis, var han 21. 

Dårlig samvittighet

Gyflan og farens venninne fikk flyktningestatus og oppholdstillatelse. De bodde sammen i to år. Gyflan tok utdanning som helsefagarbeider under voksenopplæring ved Knarvik videregående skole.

Francis Solomon på jobb på Nordliheimen sykehjem. Bak fra venstre ser vi kollegaene Ann Kristin Leirvåg, Monica Kvinge, Anita Kommedal og Mary-Ann Skår Odland.ved Knarvik videregående skole. I 2007 begynte han i jobb ved Nordliheimen sykehjem hvor han fremdeles jobber. mai 2008 giftet han seg. Samme år fikk han datteren over til Norge under navnet Yenneh Gyflan.
Foto : Privat

Alt så nå ut til å ha ordnet seg for Francis; fast jobb, kone og gjenforent med datteren. Fremtiden var lys og trygg, men i boka sier han at han likevel ikke hadde det godt. Han hadde ikke fred med seg selv. Samvittigheten ved å ha løyet på identiteten sin, plaget ham, skriver han.

Sommeren 2010 oppsøker Francis lensmannskontoret i Austrheim. Her legger han alle kort på bordet. Han forteller at han løy om hvem han var da han ankom Norge for syv år siden. Han var ikke 19 år og het Gyflan Jusu, han var 21 år og het Francis Solomon.

Ble ikke trodd

UDI festet ikke lit til hans forklaring eller dokumentene han la frem som bekreftelse på hans identitet. Etter mange runder frem og tilbake i «systemet» ble flyktningestatusen og den permanente oppholdstillatelsen i 2017 tatt fra ham. Heretter måtte Francis Solomon søke hvert år om å få bli i Norge. 

 – Jeg fikk beskjed om å søke hvert år og det har jeg gjort siden, sier han til Utrop. I september i år fikk han beskjed om å forlate Norge.

– De sa jeg ikke hadde lagt frem dokumenter som beviser min identitet. Dette til tross for at jeg over ti år har vist dem flere papirer på at jeg er Francis Solomon. Men UDI sier de ikke kan godta dokumenter fra Liberia fordi landet er korrupt. 

UDI: – Lav troverdighet

–  Dokumenter fra Liberia har lav troverdighet på grunn av den langvarige borgerkrigen fram til 2003 og mye korrupsjon i offentlig sektor så han må komme med nye opplysninger i saken som eventuelt kan oppheve ID-tvilen, sier Christine Roca, enhetsleder i UDI.

I september i år mistet Francis Solomon altså også den midlertidige oppholdstillatelsen.  I brevet fra UDI heter det at han må ut av landet 25. september. Eldstedatteren er fylt 18 og ikke lenger mindreårig. Dermed faller grunnlaget for Francis´ oppholdstillatelse bort. Han har ikke lenger den nødvendige tilknytningen til Norge, heter det fra UDI.

– Francis Solomon hadde alt å tape og ingenting å vinne på å innrømme at han oppga falsk identitet da han kom til Norge. Hvorfor tror dere ham ikke?

Personer som oppgir uriktig identitet, vil alltid leve med en usikkerhet om at dette vil bli avslørt på et eller annet tidspunkt. Vi har vurdert det han oppgir som grunn for å endre identitet, men det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til hva som er hans rette. Det er dessverre slik at han har operert med to ulike identiteter overfor norske myndigheter. Det er derfor vanskelig å avgjøre hvilken av de to som er riktig, sier Roca.

Falsk identitet i syv år

Hun viser til at Francis Solomon ventet i syv år med å fortelle om sin falske identitet: 

– Personer på flukt må ofte oppgi usann identitet på sin reise, men når man søker asyl eller får opphold i et land, må man oppgi riktig identitet. Hvis personen selv forteller om den falske identiteten tidlig etter ankomst og gir konsistente og samsvarende opplysninger etter det, vil det styrke vedkommendes troverdighet. Men i denne saken har han operert med falsk identitet i sju år og oppgitt en ny identitet som det også hefter tvil rundt. Vi tilbakekalte hans flyktningstatus på slutten av 2017 fordi vi som sagt ble i sterk tvil om identiteten hans, men han fikk den gangen begrenset opphold. Han har vært klar over sin midlertidige status helt siden den gang.

Veldedig stiftelse 

Francis Solomon har siden han mistet oppholdstillatelsen tatt initiativet til stiftelsen Giving Hope to a Child. Formålet med stiftelsen er å hjelpe utsatte barn i Afrika, og spesielt Liberia, til et bedre liv gjennom utdanning. Med seg på laget har han flere i lokalbefolkningen og noen bedrifter.

På det private plan ble Francis skilt og fikk seg ny samboer. De har fått barn sammen; datteren Else som nå er et halvt år.

 – Hva med den yngste datteren? Burde han ikke få oppholdstillatelse på grunn av henne?

– I vårt avslag fra begynnelsen av september, står det at han kan søke om familiegjenforening med sin yngste datter. Hovedregelen er at man må søke om dette fra hjemlandet, men det finnes noen få unntak der man kan søke fra Norge. Dette blir vurdert når vi får en søknad.

Anker utvisningsvedtaket

Francis Solomon sier det er uaktuelt for ham å dra til Liberia og søke om gjenforening med datteren derfra:

– Jeg kan ikke være borte fra henne i flere måneder, og skal anke UDI-vedtaket fra Norge, sier han.

Francis´samboer Marita Langøy og søsteren hennes, Emilia Arnesen Langøy, har startet en underskriftkampanje for å «vise UDI at å splitte familier er uakseptabelt og ikke greit» som Francis uttrykker det. Kampanjen har hittil fått nesten 3000 underskrifter. 

Årene etter tilståelsen har vært preget av stor usikkerhet.

– Det har vært forferdelig. Jeg har godtatt smerten, men jeg har ikke skyldfølelse. Jeg vet at jeg har gjort alt riktig for å rydde opp, forteller Francis.